Urban logistik

Vi har brug for effektive logistikprocesser til at sikre, at alle forsyninger når konsumenterne, forretninger og kontorer i byområderne

 • Transporten i byen, som kræves til levering af varer til butikker, fabrikker, kontorer mv., udgør en stor del af vejtrafikken. E-handel og hjemleverancer bidrager yderligere til en stigning i godstransporten. Fra luftforurening, støj og overbelastning, til stramme leveringstidspunkter og adgangsbegrænsninger - disse komplekse problemer viser os, hvor vigtigt det er, at gøre logistikken i byen mere effektiv, og udvikle bæredygtige løsninger, som bidrager til at reducere emissionerne.

  Vi har fået dybdegående erfaring og ekspertise inden for by logistik og Laste Mile logistik, gennem vores engagement i mange forskningsprojekter. Dette omfatter omfattende tilgange, som distributionscentre i byerne, brug af miljøvenlige køreteknologier, alternative transportkoncepter, samt et tættere samarbejde mellem alle aktører. Desuden kan løsninger, som det fysiske internet, hvor varer kan transporteres via et globalt, åbent logistiknetværk, ved hjælp af standardiserede kasser, tillade planlæggere at forenkle håndteringsprocesserne, drage fordel af bundleffekter og øge leveringspålideligheden. Fremtiden for by logistik bygger på et tættere samarbejde mellem byplanlæggere, samt transport- og turplanlæggere.

  Vores aktivitetsområder:

  • Analyser og prognoser angående fremtidige mobilitets- og emissionsbesparelser
  • Køretøjsflådens planlægning og kontrol, herunder flåder, som har en bladning af hybrid- og elbiler
  Lær mere om by logistik i vores produktportefølje