Elektrisk mobilitet

E-mobile – en langsigtet emissionsfri bevægelse på vejen.

 • Elektromobilitet vil blive en fast del af mobilitetsudbuddet, hvilket vil udgøre et afgørende bidrag til sikringen af langtidssikret mobilitet. Nu skal samfund og virksomheder støtte brugen af elbiler med passende grundlæggende forhold.

  Allerede i dag tilbyder vi løsninger til ruteoptimering og til at forberede by- og transportplanlæggere, flådeoperatører og brugere for de nye krav. For eksempel, så har vi i forskningsprojekter fokuseret intensivt på de først mulige brugergrupper inden for passager- og fragttransport, med deres krav og deres rejseadfærd. I denne proces har vi udviklet en planlægningsmetode, for at finde en offentligt tilgængelig opladningsinfrastruktur, efterhånden som der bliver behov for det. Derudover har vi udviklet egnede softwareværktøjer og hjælpesystemer, til effektiv brug af e-køretøjer i flåder og til ruteplanlægning, som er tilpasset batterikapacitet.

  Vores aktivitetsområder:

  • Analyser og prognoser af mobilitetsudvikling, emissionsbesparelser og opladelige infrastruktur, for eksempel ved brug af PTV Visum
  • Planlægning og design af tiltag for at fremme elektromobilitet
  • PTV Navigator med forbindelse til serverbaserede tjenester til prognosticering og visning af afstand, herunder opladningsstationassistent
  • E-flåde planlægning og kontrol

  Lær mere om elektrisk mobilitet i vores produktportefølje

 • Projekt for elektrisk mobilitet: