Gang & cykling

Til fods og på cykel – aktivt på vej til den udslips frie by

 • Vejen frem kan virke lang, men alle kan bidrage med aktiv mobilitet, som eksempelvis gang eller cykling. ”Hvis vi i Tyskland i 2020 kan flytte bilturene på under 5 kilometer til enten gang- eller cykeltrafik, så vil vi kunne spare 5,8 millioner ton CO2”, ifølge 2010 rapporten ”Retningslinjer for miljøbeskyttelse i bytrafikken” fra det tyske Miljøministerie.

  Selv om det endnu ikke er blevet fuldstændigt forklaret, hvorfor mennesker går eller tager cyklen, så er det ubestridt, at en god infrastruktur er en vigtig forudsætning. For at kunne opnå dette må administrationen, planlæggere og trafikanter anerkende potentialet og fordelene med aktiv mobilitet: forebyggelse af trafikpropper, mindre forurening og mindre trafikstøj. Planlægning af infrastrukturen for motoriseret kørsel er ofte baseret på en transportmodel. For ikke-motoriserede transportformer er denne tilgang stadig i sin vorden.

  Gennem vores forskningsaktiviteter er vi stadigt i gang med at udvikle vores transportmodeller, således at vi bedre vil kunne betragte aktiv mobilitet i en modelbaseret trafikplanlægning i fremtiden. Vi fokuserer desuden på effekten af både design og planlægning af de nyeste mobilitetsudviklinger, som for eksempel cykeludlejningssystemer, og vi er i gang med at udvikle redskaber, hvormed fordelene ved aktiv mobilitet for byer kan vurderes.

  Vores aktivitetsområder:

  • Udvikling af nyskabende koncepter for at fremme fodgænger- og cykeltrafikken
  • Yderligere forbedring af efterspørgslen og trafikmodeller til forbedring af modelleringsresultater.
  • Yderligere forbedring af metoder/tilgange for at bestemme og vurdere effekter

  Lær mere om Gang & Cykling i vores produktportefølje.