Kritisk infrastruktur

Mere sikkerhed på vejen

 • Trusler mod trafiksystemer og deres brugere, som er forbundet med væsentlig økonomisk skade og menneskelig lidelse, som eksempelvis klimaændringer, store ulykker og ekstremisme, bliver i stigende grad et fokus for offentligheden.

  Vi formulerer løsninger, som muliggør identificering af specielt kritisk transportinfrastruktur, analyse af trusselsituationer og en vurdering af deres virkninger og risici på baggrund af mulige beskyttelsesforanstaltninger. Her linker vi metoder og værktøjer fra forskellige trafikinformationsområder og PTV software løsninger til hinanden. Vores analyser er ligeligt fokuserede på trafikstrømmene på anlægsarbejder og på den enkelte trafikant og er rettet mod en effektiv beskyttelse af infrastrukturer og deres brugere.

  Vores løsninger viser målrettet ejere og operatører af transportinfrastrukturer, hvilke netværksafsnit er særligt kritiske og hvilke beskyttelsesforanstaltninger passer til den overordnede økonomiske betydning.

  • Vores aktivitetsområder:

   • Kritiske naturanalyser til identifikation af kritisk infrastruktur
   • Koncept- og omkostningsevalueringer for relevante tiltag for beskyttelse af infrastrukturen
   • Modelbaseret bestemmelse af trafikvirkninger