Mobilitet i et samfund i forandring

Fremtidig mobilitetsudbud for by og land

 • Ifølge prognoser fremlagt af de Forenede Nationer, vil verdensbefolkningen nå op op 11.21 milliarder mennersker i år 2100; nært det dobbelte af hvad det var i 2010. I nogle dele af verdenen vil befolkningen blive mindre, mens i andre vil den vokse væsentligt. Vores samfund er ved at blive mere varieret og individuelt, værdier ændres, nye informationer og kommunikationsteknologier åbner op for nye muligheder i næsten alle livets aspekter. Kravene til mobilitet er også ved at ændres. Mobilitet skal genudformes, og det er her, at en nytænkning fra leverandører og brugere er nødvendig.

  I regioner med faldende befolkningsantal, oftest i de mere landlige distrikter, må de ansvarlige spørge sig selv, hvordan de kan sikre tjenester for offentligheden og yde et minimum af tilbud for mobilitet. I kontrast til dette må regioner i vækst forholde sig til høj forbrugstæthed og begrænset infrastruktur: mobilitet i et minimalt rum og i konkurrence med andre brugere.

  Vi hjælper regioner med at søge skræddersyede løsninger. For udviklingen af egnede koncepter, betragter vi de aktuelle demografiske, sociale og teknologiske spørgsmål, så vel som nyudviklede mobilitetsløsninger (delt økonomi, førerløse køretøjer, osv.).

  Lær mere om delt økonomi i vores produktportefølje.
  • Vores aktivitetsområder:

    • Udformning af stationære og mobile tilbud for sikring af offentlige tjenester
    • Planlægningsløsninger for at sikre adgangen til faciliteter, som leverer offentlige tjenester
    • Foranstaltninger til stabilisering af lav efterspørgsel efter offentlig transport
    • Udformning af fleksible driftsformer til offentlig transport
    • Udformning af tilbud til private sociale forpligtelser, som eksempelvis borgerbusser, privat samkørsel, osv.)
    • Gennemføring af vurderinger, organisationer, operatør og finansiering modeller