Multimodal Transport

Den rette blanding for udvælgelse af transportmiddel

 • Især i byerne er mennesker mindre fikserede på en bestemt transportmetode, som for eksempel deres egene biler. Her spiller principperne bag delt økonomi, ”del i stedet for at eje”, en større og større rolle, hvilket demonstreres af mangfoldigheden af bil, cykel og samkørselstilbud. Multimodalitet er mottoet, dvs. det situationsafhængige valg af transportmetode. Afhængig af aktivitet, vejr, afstand, kvaliteten af tjenestensservice, osv., vælger brugeren til fordel for cykel, bus, tog eller lejecykel. Nogle gange bliver forskellige transportmåder kombineret med andre; dette kaldes for intermodalitet.

  Hvad enten det drejer sig om multi- eller intermodalitet, så må brugeren før afgang beslutte, hvilken variant, som egner sig bedst eller giver mest mening. Mobilitetsinformationstjenester gør planlægningen af deres rejse lettere. Det er kun et fåtal af de nuværende populære ruteplannere, som faktisk kan planlægge på en multi-modal måde. Udviklingsafdelingen hos PTV AG arbejder på at ændre dette.

  Vi arbejder på innovative koncepter til individuel og bæredygtig mobilitet, moderne og fleksibel, netværk og intelligent, og forbedring af simulerings- og efterspørgselsmodeller, med henblik på at kortlægge udlejningssystemer i intermodale rutetjenester, og interaktioner mellem forskellige trafikanter, på en måde der afspejler virkeligheden.

  Vores aktivitetsområder:

  • Udvikling af innovative koncepter og foranstaltninger til fremme af multimodalitet, især til gavn for miljøet
  • Forbedring af efterspørgsels- og transportmodeller til forbedring af modelleringsresultater
  • Yderligere forbedring af metoder/fremgangsmåder til bestemmelse og vurdering af effekter, især af de nye delingstilbud
 • Projekt om multimodal transport: