Vurdering og vedligeholdelse af transportinfrastruktur

Strategier, foranstaltninger og deres samlede økonomiske vurdering for en fungerende infrastruktur

 • På grund af sin geografiske position i midten af Europa, er Tyskland et transitland. Motorveje og føderale veje udsættes for store belastninger, som skaber et umådelig stort behov for vedligeholdelse og udvidelse. Disse problemer støder sammen med de grundlæggende budgetbetingelser, og som en følge af dette kan kun udvalgte vedligeholdelses- og ekspansionsforanstaltninger udføres.

  Vi har udviklet mangeartede modeller og vurderingsprocesser i løbet af vores forskning og rådgivningsprojekter, hvormed de generelle fordele ved overvejede foranstaltninger, programmer til vedligeholdelse og udvidelse af infrastruktur, og prioritering for realiseringen af kommende projekter, kan afsløres eller afledes. Vores modeller og processer tjener således til at forbedre de efterfølgende beslutningsprocesser. Vi arbejder på udviklingen af passende regler, men vi skaber også individuelle vurderingsprocesser for vores kunder. I denne sammenhæng har vi blandt andet fungeret som professionel koordinator for formuleringen af den tyske føderale transportinfrastrukturplan.

  Med vores løsninger er det muligt at besvare individuelle spørgsmål i forbindelse med de overordnede økonomiske fordele, ved strategier og foranstaltninger, til vedligeholdelse og udvidelse af trafikinfrastrukturer.

  Vores aktivitetsområder:

  • Beregning af trafikvirkningerne af individuelle vedligeholdelsesforanstaltninger
  • Økonomiske beregninger og udvælgelse af vedligeholdelsesmetoder
  • Oprettelse af prognoser for påkrævede vedligeholdelse og vedligeholdelsesplaner på netværksniveau
  • Skræddersyede løsninger til vurdering af særlige investeringsprojekter
 • Projektet for vurdering og vedligeholdelse af transports infrastrukturen: