Fremme af mindre trængsel gennem skabelse af muligheder for mere gang og cykling

FLOW-Projektet fokuserer på bytrafikken og analyserer fodgængernes og cyklisternes roller.


 • Målet for forskergruppen er at opnå et paradigmeskift ved at sætte gang og cykling på ligefod med motoriserede køretøjer. Ikke-motoriserede transportformer bør anerkendes som en effektiv måde til at lindre trafiktrængslen i byerne. Dette overordnede mål vil blive nået gennem en tværfaglig tilgang, sammen med avancerede værktøjer til vurdering af fodgængernes og cyklisternes indvirkning på trafiktrængslen.


 • Bedømmelsesmetode for trafiktrængslen

  PTV bidrager til dette paradigmeskifte gennem udarbejdelsen af FLOW’s vurderingsmetoder for trafiktrængslen, herunder en multimodal definition af trængsel og et sæt multimodale indikatorer, som måler de direkte og bredere konsekvenser, for vurdering af effektiviteten af gang og cykling ved trafiktrængsel.

  Modellering og konsekvensanalyse

  Kærnen i PTV’s bidrag svarer til den forbedring af de eksisterende transportsimuleringsprogrammer (PTV Visum, PTV Vissim og PTV Viswalk), samt udvikling af en socioøkonomisk konsekvensanalyse, for bedre at analysere virkningen af gang- og cyklingforanstaltningerne på vejtransportnetværkets præstation, og dermed trafiktrængslen.

  Kapacitet og netværksopbygning

  Den brugervenlige FLOW-metode, sammen med de nyeste modellerings- og vurderingsværktøjer, vil blive direkte anvendt og testet i FLOWs by netværk i hele Europa.

  Project Website