Federal Transport Infrastructure Plan

En ny føderal transportinfrastrukturplan (FTIP 2030) blev oprettet af Forbundsministeriet for Transport og Digital Infrastruktur.


 • For at bestemme den overordnede økonomiske betydning af de planlagte infrastrukturprojekter, blev transportmodeller brugt for at bestemme de mulige effekter på trafikken. Der blev skabt kostanalyser på baggrund af disse resultater. Derudover blev hele vurderingsmetoden for FTIP 2003 revideret med hensysn til transportformer.


 • Projek anmeldelser for FTIP

  Ministeriet for Transport, Bygning og Byudvikling (BMVBS) har udpeget tre såkaldte tekniske koordinatorer, som skal støtte hele processen for at skabe trafikprognosen for 2030. De vil også hjælpe med at udvikle en vurderingsmetode på grundlag af den nuværende videnskabelige viden og vurdere fremtidige infrastrukturprojekter. To PTV repræsentanter tager aktiv del i dette projekt: Prof. Dr. Christoph Walther, som talsmanden for de tekniske koordinatorer, og Dr.techn. Volker Waßmuth, PTV Transport consult GmbH.

  Inatorernes kvalifikationsprofil

  PTV er involveret i udviklingen af det overordnede design, skabelsen af præstationsspecifikationen for de forskellige projekter, og den kvalitetssikring, der er nødvendig for projektgennemførelsen.

  Kvalitetssikring og metodisk FTIP manual

  I 2015 blev kontrakten udvidet, så det nu også inkluderer kvalitetssikring af vurderingen af de forslåede projekter og oprettelsen af den metodologiske vejledning.

  www.bmvi.de/en/