E-handel & Last Mile

Kunderne sætter pris på fordelene ved at handle online og få ordren leveret på deres bopæl eller på deres arbejdsplads. Jo hurtigere leverancen kan finde sted, så meget desto bedre. Varetransporter bliver stadigt mindre og på markedet over hele verdenen er der en eksplosion for kurertjenester takket være e-handel. Dette har konsekvenser: stadigt flere køretøjer er på vejene i byerne og det sker stadigt oftere or oftere, især når andet eller tredje leveranceforsøg skal foretages, hvis kunden ikke er til at træffe.