Electric Mobility – eldrevne køretøjer

Klimamålene kan kun nås, hvis vi fokuserer på miljøvenlige alternativer til konventionelle køretøjer. Det er fordi det både har lavere emissioner og er støjfri, at elektromobilitet er en af byggestenene for fremtidens mobilitet. Private og kommercielle køretøjer og deres anvendelsesområder vil opleve en radikal ændring, ligesom vil hele vores mobilitetsadfærd. Dette vil have konsekvenser for byer, trafik og brugere.