Offentlig administration

Ifølge skøn fra De Forenede Nationer vil to tredjedele af verdenens befolkningen bo i byer vi år 2050. Disse mennesker vil have brug for et tag over deres hoveder, pålidelig infrastruktur og et effektivt netværk af offentlig transport. Samtidigt vil borgernes behov for tilgængelighed og valgfrihed af varer i detailbranchen vokse. Den offentlige administration bør møde disse forventninger og samtidigt sikre sikkerhed på gaderne, en levende by og ren luft. Dette er en daglig udfordring – Især med de stadigt mere stramme budgetter og under borgernes vagtsomme øjne.