Organisationer

Det er en balancegang at sikre sig at mennesker og gods når deres destinationer så effektivt, hurtigt og sikkert som muligt. Den teknologiske udvikling skaber nye standarder, som skal opfyldes, eksempelvis autonom kørsel og elektrisk mobilitet, samt sociale udviklinger, som eksempelvis befolkningstilvækst, urbanisering og delt økonomi. Dette betyder, at aktørerne indenfor logistik- og transportindustrien skal arbejde endnu tættere sammen end tidligere. Det er kun sammen, at industri, handel og politik kan komme fremad og finde effektive måder, at takle aktuelle sager på, som for eksempel miljøværn, integration, trafiksikkerhed og effektiv mobilitet for en voksende befolkning, som må dele begrænsede ressourcer.