• Når tilgængeligheden er altafgørende

    I de fleste butikker og restaurationer gælder det stadig: intet lager, ingen omsætning. Tilgængeligheden er også afgørende online: kunders loyalitet er en ulempe, når internettet bestillinger ikke leveres på det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt. Et velfungerende distributionsnet er derfor af afgørende betydning. Når det drejer sig om friske produkker, er produktkvaliteten også meget afhængig af leveringsydelsen.

    At levere til detailhandlen og restaurationsbranchen i indre byer kan være noget af en udfordring. Stramme leveringstider begrænser tilgængeligheden, flere og flere myndigheder stiller krav til de brugte køretøjers emissioner og hvor de overhovedet må køre. PTV Route Optimiser gør leverancerne nemmere for dig. Dette ruteplanlægningssystem tager højde for leveringstider og køretøjer, som måske ikke må komme ind i bymidten og alle andre begrænsninger, som kan være relevante. Transporterer du friske eller frosne produkter? Route Optimiser kan naturligvis også planlægge køletrucks for dig.

    En ekstra fordel: ved et tryk på en knap kan du informere både din kunde og modtagerne om den forventede leveringstid. Dette gør det muligt for dem at have deres personale klar, så de leverede varer hurtigt kan aflastes og komme videre i forsyningskæden. Og hvis de arbejder sammen med dig, så kan de have emballage og andet materiale klar til at tage med tilbage, så lastbilen ikke behøver at køre tom tilbage.

  • Onlinekanalen

    Planlægger du også distributionen af onlinekanalen? Det er heller ikke noget problem for Route Optimiser. Du kan automatisk planlægge aftaler automatisk, både med hensyn til levering af dagligvarer og hjemleverancer. Selvfølgelig tager Route Optimiser hensyn til de allerede planlagte ruter og tilgængeligheden af køretøjerne og transportkapaciteten. Er et køretøj forsinket? Med PTV Route Optimiser kan du hurtigt lave ændringer og informere dine kunder om de nye leveringstider.