• Gør et ruteplanlægningssystem disponenten overflødig? Det er et spørgsmål, vi ofte stilles. Svaret er nej. Det, som giver den mest optimale ruteplanlægning, er lige præcist det kendskab og de erfaringer disponenterne har, når de bliver kombineret med de smarte algoritmers matematiske præcision. 

  Alle kender til skræmmehistorierne om arbejdspladser der forsvinder i takt med digitaliseringen og mekaniseringen stiger. Det gælder dog ikke for disponenter og transportplanlæggere. Naturligvis udvikles der løbende på ruteplanlægningssystemer; niveauet for kunstig intelligens stiger. Men disponenterne forbliver uundværlige.

  Et ruteplanlægningssystem indeholder avancerede algoritmer, hvormed den optimale planlægning, på basis af et stort antal variabler, kan beregnes ved lynets hast. Algoritmerne kan imidlertid ikke gøre alt og det er ikke alle variabler, som de kan tage højde for. Hvis der er undtagelser, hvor planlægningen ikke lykkedes, så må systemet give disponenten besked om det. Det er de erfaringer og kundskaber, som disponenten besidder, som giver de følgende fem grunde til at disponenten forbliver uundværlig.

 • Disponenten kender sine kunder
  • Disponenten har personlig kontakt med kunden. Derfor ved de, hvilket spillerum de har og som kan gøre forskellen mellem en tur mere eller mindre.  Forstil dig, at en kunde foretrækker en leveringstid mellem klokken 8 og 11. Ruteplanlægningssystemet vil automatisk tage hensyn til det. Disponenten ved dog, at kunden også er tilfreds med en tilfældig levering klokken 11:30. Det betyder, at forsendelsen måske alligevel kan nå at komme med det køretøj, som alligevel er i nabolaget.

 • En disponent kender sin vognpark og sine chauffører
  • Disponenten ved, om der stadig er plads i lastbilen, selvom softwaren indikerer, at der ikke længere er plads. Disponenten ved desuden, at en chauffør havde en lang rejse med meget forsinkelse og frustration dagen før; og kan derfor beslutte, at give chaufføren en kortere tur, og som måske starter senere, den efterfølgende dag. På denne måde kan disponenten holde sine chauffører tilfredse og motiverede, hvilket er et aspekt, som bliver stadig vigtigere, grundet chaufførmanglen.

 • Disponenten har et øje for undtagelser
  • Vi bemærker, at disponenterne i stigende grad har behov for støtte i deres arbejde. For det første, stiger antallet af ordrer, samtidigt med, at deres volumen falder. Derfor stiger det gennemsnitlige antal af stops per rute. For det andet, så stiller kunder og offentlige instanser stadig flere krav til leveringsprocessen, hvorved antallet af restriktioner også vokser. At lave en ruteplanlægning bliver derfor stadig mere kompliceret. Et ruteplanlægningssystem giver en løsning ved at udføre beregningerne og tage hensyn til de sædvanlige restriktioner. Dette gør det muligt for disponenten, at fokusere al sin opmærksomhed på de undtagelser, som systemet ikke kan håndtere. Tænk for eksempel på en kunde, som er svær at nå, eller at en tur, som sandsynligvis vil blive forsinket på grund af ferietrafik.

 • En disponent gør mere end kun at planlægge
  • Med et ruteplanlægningssystem sparer en disponent dyrebar tid. Tid, som nu kan bruges til rådgivning og bedre koordinering med kunderne og bedre ledelse og vejledning af chaufførerne. Disponenten kan eksempelvis nu proaktivt advare kunderne, hvis en tur er forsinket og drøfte løsninger med chaufførerne. Han får nu også mere tid til taktiske og strategiske spørgsmål. Hvilke ture vil bedre kunne outsources? Vil det gavne at investere i en udvidet transportkapacitet? Kort sagt, så sikrer et ruteoptimeringssystem at disponentens arbejde giver mindre stress, mere værdi og flere strategiske fordele.

 • En disponent holder systemet up-to-date
  • Endeligt så er et ruteplanlægningssystem værdiløst uden disponentens input. Disponenten ved, hvilke begrænsninger, som er vigtige og hvordan parametrene bør indstilles. Fordi lunefuldheden, uforudsigeligheden, usikkerheden og kompleksiteten i hele forsyningskæden forbliver med at stige, er behovet for en disponent uundværlig, da det er ham, som løbende kan kontrollere, at alle parametre til stadighed bliver opfyldte. Hvis disponenten ikke var der, da ville planlægningen betale prisen.

 • Større tilfredshed med planlægningen

  Et ruteplanlægningssystem giver det indsigt, som gør det muligt for disponenten at træffe mere velinformerede beslutninger, som giver gode resultater. En disponent vil altid have fuld kontrol og blive ved med at være ansvarlig for slutresultatet.

  Folk glemmer ofte, at software kun er et værktøj. Disponenter er ikke altid fornøjede når et ruteplanlægningssystem skal til at implementeres, fordi de er bange for at miste deres job. Men disponenterne er ikke blot uundværlige; de kan blive bedre til deres arbejde med den rigtige software. Og ikke mindst: de får mere glæde i deres arbejde.

 • Skal vi planlægge et orienterende møde?

  Er du nysgerrig for at finde ud af om et ruteplanlægningssystem vil passe til din organisation? Vi drøfter gerne mulighederne med dig.

  Kontakt os