• Rensa vil være den bedste indenfor grossist-branchen, og det er derfor, at de er kræsne med deres transportplanlægning. Denne tekniske grossist foretrækker, at selv tage sig af nat- og dagsdistributionen, med mindre det drejer sig om små pakker, som en chauffør ellers skal køre omveje på mere end fem kilometer for at kunne levere den. Ruteplanlægningssystemet PTV Route Optimiser gør det muligt for Rensa at træffe de rigtige valg hver dag, og på den måde optimalt udnytte deres tilgængelige transportkapacitet.

 • Rensa-gruppen består af flere tekniske grossister, hvoraf tre samarbejder inden for logistikken: Rensa inden for varme og ventilation, GévierDales inden for VVS og vandteknologi og Gafco-Alton inden for aircondition og køleteknologi. Gruppen råder over fire lagre i Doetinchem og Didam. Alle lastbiler kører fra lageret på Havenstraat i Doetinchem, hvor størsteparten af det store gods ligger. Radiatorerne og VVS-udstyret er i de to andre lagere i Doetinchem, mens alle mindre varer bliver opbevaret i det fuldt automatiserede lager i Didam. ”Sammen udgør de fire lagre det centrale distributionscentrum”, siger Jos Benraad, som er hovedansvarlig for logistikken hos Rensa.

 • Ud fra lageret i Doetinchem leverer Rensa også til byggepladser og installationsselskaber, samt Rensas egne 22 service-desks, som er fordelt over hele landet. Lammers: ”Cirka femten procent af ordrerne leverer vi om natten til installationsselskaber, resten leveres i løbet af dagen. Distributionen bliver udelukkende planlagt under vores eget regi, og det bliver hovedsageligt udført af vores egen flåde af 49 lastbiler. Vi bruger eksterne vognmænd så snart vores transporters volumen kræver det”, siger Bob Lammers, som er hovedansvarlig for transporterne hos Rensa.

 • Hurtig og oversigtlig
  • Rensa tager sig selv af transportplanlægningen, også selv på de outsourcede ruter. Gennem de sidste fem år har Rensas fire disponenter benyttet sig af ruteplanlægningssystemet PTV Route Optimiser. ”Før det havde vi et system, som var tilpasset os, men det kunne ikke forberedes på fremtiden. Vi har undersøgt forskellige ruteplanlægningssystemer og valgte herefter PTV. Det kan mere end andre planlægningssystemer, som specifikt tager sig af udfordringerne inden for transport”, siger Lammers.

   For Lammers er hastigheden og oversigteligheden de vigtigste fordele ved PTV Route Optimiser. Disponenterne får med det samme indsigt i køretiderne og kan straks se, om tidsaftaler kommer i klemme. ”Disponenter kan kun planlægge godt, når de har et godt overblik”, siger Lemmers.

   Med PTV Route Optimiser er Rensa bedre stillet end de var tidligere, når det rejser sig om at planlægge deres lastbilers last optimalt. En stor og vigtig del af deres assortiment består af store produkter, som ikke passer til en palles udformning, som for eksempel radiatorer, badekar or rør. ”Systemet tager højde for lignende afvigende størrelser”, siger Lammers. ”Resultatet er nu, i forhold til tidligere, at det forekommer yderst sjældent, at en palle må blive tilbage på gulvet, fordi der alligevel ikke var plads til den i lastbilen”.

   Benraad peger også på mulighederne for simulering i PTV Route Optimiser. ”Når vi tænker på, hvad vi vil forandre i vores distributionsnetværk, som f.eks. ekstra holdeplads for vores lastbiler. Nu kan vi med det samme beregne, hvad konsekvensen af dette har på vores ruteplanlægning. Det hjælper os med at træffe de rette beslutninger”.

 • Fuld udnyttelse af transportkapaciteten
  • Afgørende for planlægningsprocessen er ordreregistreringen i det ERP-system, de tre grossister benytter. Afhængigt af bl.a. leveringsadressen og volumen, bliver hver ordre tildelt et kendemærke. Det gør det muligt for ruteplanlægningssystemet at skelne mellem de ordrer, som skal leveres om natten og om dagen. ”Ordrer med en vægt under 30 kg får et særskilt kendemærke. Det drejer sig om ordrer, som vi kan få leveret af en almindelig stykgodsvognmand”, siger Benraad.

   Fra ERP-systemet går ordrerne til lagerstyringssystemet (WMS), som så igen sender informationerne til PTV Route Optimiser i real-time. ”Om eftermiddagen går disponenterne i gang med arbejdet, som bliver stadig mere klart for dem. Hvilke køretøjer skal bruges til hvilke ruter? Hvor meget ekstra transportkapacitet skal købes ind fra eksterne vognmænd?”, spørger Lammers, og tilføjer, at fyrre procent af ordrerne kommer ind efter klokken tre. Den sidste fase i planlægningsprocessen er opfyldningen af den uudnyttede transportkapacitet. ”Når en chauffør ikke er fuldt ud planlagt, kontrollerer systemet, om en eller flere pakker på under 30 kg kan tilføjes has rute. Forudsætningen er dog, at leveringsadressen ikke må være mere end fem kilometer væk fra hans rute. Hvis en chauffør er nødt til at køre en omvej, som er længere end det, da er det mere rentabelt at hyre en ekstern vognmand”, fortæller Benraad.

   Først på aftenen er alle 1100-1200 stop planlagt. ”Det er også nødvendigt”, siger Lammers, ”fordi kollegerne i de fire lagre skal færdiggøre processerne”.

 • Indstillinger
  • Vigtigt for præcisionen i ruteplanlægningen er indstillingerne. Rensa har reserveret 6 minutter per stop i PTV Route Optimiser. Afhængigt af forsendelsens vægt tilføjes ekstra tid. ”Men vi har valgt at have mere luft i vores indstillinger. Under normale forudsætninger kan vores chauffører være et par skridt foran planlægningen. Dette giver dem mulighed for at tilbyde ekstra service til kunder, hvis det er nødvendigt”, siger Lammers.

   Indstillingerne bliver endnu mere præcise så snart alle lastbiler er udstyret med on-board computers fra Transics. Med det tilhørende flådestyringssystem kan Rensa præcist følge hvert køretøj, og de kan også analysere de udførte ruter. ”På denne måde kan vi se præcis, hvilke stop, som tager meget tid, og reservere den rette tid for dem”, forklarer Benraad. Lammers: ”Vi kan også sende ruteplanlægningen digitalt til vores chauffører og give vores kunder information om leverancens status i real-time”.

 • Skal vi planlægge et orienterende møde?

  Er du nysgerrig for at finde ud af om et ruteplanlægningssystem vil passe til din organisation? Vi drøfter gerne mulighederne med dig.

  Kontakt os