• Hver dag planlægger Rotra cirka to hundrede fragtbiler fulde af tusinde forsendelser, for både afhentning og levering af varer. På grund af planlægningens kompleksitet, har logistikvirksomheden fra Doesburg valgt at benytte sig af PTV Route Optimiser. Harm Roelofsen, driftsdirektør hos Rotra: ”Den bedste ruteplanlægning er altid resultatet af smarte algoritmer og erfarne disponenter”.

 • I midten af bygningen på Verhuellweg 5 i Doesburg, befinder sig et veludstyret serverrum. LED-lamper i forskellige farver angiver, at den installerede software er i fuld brug. En nødgenerator sikrer, at hardwaren bliver ved med at fungere, i tilfælde af strømudfald. Hvis et uheld skulle forårsage en kortslutning, da vil tre røde flasker med flammehæmmende gas sørge for, at en brand ikke kan udvikle sig. ”Det er vores egen private ’cloud’. Vi har kun tyve procent i brug. Vi kan derfor stadig vokse,” fortæller Harm Roelofsen, driftsdirektør hos Rotra.

 • Dette er ikke Rotras eneste serverrum. Længere fremme i bygningen, står en præcis kopi. Hvis den ene server, af en eller anden grund skulle slå fra, da vil den anden straks tage over. ”Tilgængeligheden af IT-systemet er afgørende i vores branche. Forstil dig, at en kunde sender os en opgave, mens IT-systemet er nede. Kunden stoler på, at vi kan håndtere opgaven, selv om vi aldrig har set den. Naturligvis kan du indbygge sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre denne type scenarier, men det er langt mere praktisk at holde systemet stående i luften,” siger Roelofsen.

 • Bruttomargin
  • Den store betydning, som Rotra tillægger IT, er grunden til at denne logistiske virksomhed valgte, at selv udvikle deres eget transport management system (TMS) for fire år siden. Roelofsen kunne ikke finde noget egent system til styringen af de 400 køretøjer -herunder 180 egne lastbiler- som Rotra hver dag sender på vejene. ”Jeg har henvendt mig hos mange TMS-leverandører. Hvad jeg så, var lidt vision og stor forvirring. De systemer jeg så, var ikke gode nok til Rotras næste skridt. Derfor gik vi selv i gang med at udvikle vores eget system, selv om dette naturligvis ikke er vores hovedopgave”.

   Under udviklingen af TMS var vi meget opmærksomme på kontrakt-modulet. Det indeholder de kundekontrakter, hvori der er aftalt forskellige satser for de forskellige regioner. Disse satser varierer igen fra kunde til kunde. Nu, hvor alle disse tariffer lagt godt inde i systemet, kan Rotra automatisk fakturere. ”Faktisk er vores fakturer ivrige med at blive sendt,” forklarer Roelofsen. ”Vores kunder får deres regninger gennemsnitligt efter 3,5 dage, hvilket jo er uhørt hurtigt i denne branche. Resultatet er, at vi får vores penge hurtigere”.

   Takket være TMS, er det nu meget mere synligt for disponenten hvad omkostningerne er for en given fragt. Disponenterne ser den direkte indvirkning på bruttomarginen af den enkelte transport. ”Systemet beregner kostprisen baseret på volumen,
   vægt eller antal load-meter. Vi tager den højeste pris som udgangspunkt. Dette giver flere muligheder for at maksimere bruttomarginen, i forhold til de fleste TMS. Hvis en tur med ti forsendelser koster 500 euro, så udregner systemet en gennemsnitlig pris på 50 euro per forsendelse, uanset forsendelsens størrelse”.

 • Kortmateriale
  • Cross-docking er en vigtig aktivitet, som hver nat holder mere end tres personer beskæftigede. Modulet hjælper dem med at forhindre, at varer til børn ved et uheld bliver blandet sammen med farligt gods.
   ”Fra starten af ordren, har vi valgt at lægge vægt på brugervenlighed. Ofte er det sådan, at der på skærmen er flere felter, som ikke altid er lige relevante. Firs procent af disse felter, er nu gemt væk. Det er kun når de bliver nødvendige, at brugeren kan åbne dem”.

   For brugere af TMS er de geografiske skærme vigtige hjælpemidler. Rotra har her gjort brug af PTVs kortmateriale, xMap Server, som er integreret i TMS. Med et tryk på knappen, kan alle ture vises på skærmen. Fordi alle trailere er udstyrede med en GPS tracker, kan positionen vises nøjagtigt.
   ”Detaljeniveauet er forbløffende. Hvis en chauffør ikke kan finde destinationen, kan vi justere turen og direkte fortælle ham, om han skal til højre eller til venstre.

   Dette er særligt relevant for kunder der har forskellige laste-, los- eller kontoradresser” oplever Roelofsen.

   Via de geografiske skærme, kan disponenten klikke på en tur og få mere information om den, som f.eks. den forventede ankomsttid eller belægningsgraden af køretøjet. ”Hvis vi har behov for at tage noget ekstra med undervejs, kan vi med det samme se, hvilken lastbil, som er tom”, siger Roelofsen, som har markedsført deres TMS under navnet Logistics Software Solutions (LSS). ”Det er et selvstændigt selskab. Vi behøver ikke at blive rige på salget af TMS. Vi er især på udkig efter stærke partnere, som kan hjælpe os med at videreudvikle softwaren”.

 • Hensyntagen til restriktioner under planlægningen
  • For tur- og ruteplanlægningen gør Rotra brug af Route Optimiser, som også er udviklet af PTV. Hver aften fra 18:00 til 21:00 bliver alle næste dags opgaver planlagte. Dette gælder både afhentninger og leverancer. Systemet kører på fuld kapacitet. ”Klokken halv ti om aftenen skal planlægningen være færdig. Det er på det tidspunkt, at vores cross-dock medarbejdere går i gang. De har brug for at vide, hvilke forsendelser, der skal lastes på de enkelte lastbiler,” siger Pim Koenders, logistikingeniør hos Rotra.

   Gennemsnitligt skal der dagligt planlægges tusind forsendelser. Route Optimiser generer et forslag, som har taget højde for diverse forhold. Koenders nævner for eksemplet farligt gods, hvilket er femten procent af deres leverancer. ”Disse forsendelser må kun transporteres i et køretøj med ADR godkendelse, og med en chauffør som også har et ADR-diplom. Route Optimiser tager automatisk højde for dette. Hvis disponenten planlægger en tur for en chauffør uden ADR-diplom, da vil systemet automatisk komme med en fejlmeddelelse”. Et andet eksempel er fremgangsmåden for last- og losning. På en del af de 130.000 last- og losning adresser, er der ikke nogen gaffeltrucks tilgængelig til at losse traileren fra siden eller bagfra. ”På de adresser, kan vi kun komme med et køretøj med bagklap. Og også her holder Route Optimiser styr på adressernes åbningstider og den tid vi har brug for. Nogle gange sker det, at vores kunder vokser sig større, og der ser vi en stigning af lastbiler og vores ventetider forøges. Det er noget som vi kan tilpasse i Route Optimiser,” fortæller Roelofsen.

   De ti LNG lastbiler, som Rotra benytter, har deres egen køretøjsklasse i Route Optimiser. ”Med disse lastbiler kan vi køre inde i miljøzoner i Utrecht og Amsterdam. Disse lastbilers kørselsradius er ikke noget problem. Vi har installeret to brændstoftanke i dem, så de kan køre 800 kilometer”.

 • En halv million
  • Alle planlagte ture, som er genererede af Route Optimiser, styres af disponenten og kan, om nødvendigt, justeres. ”Disponenten ved præcist, hvad vi kan eller ikke kan nå. Han ved, hvis en chauffør har en skade eller må køre langsommere. Han ved også, hvordan kunderne reagerer, når en sending ankommer for sent. Det er ikke alt som kan sættes i Route Optimiser”, siger Koenders, og Roelofsen er enig. ”Den bedste planlægning er altid et resultat af samspillet mellem smarte algoritmer og erfarne disponenter”.

   Roelofsen har bemærket, at planlægningsværktøjerne, som eksempelvis Route Optimiser, ændrer på disponentens rolle. ”Disponentens rolle ændrer sig, til den af en operatør, som kontrollerer processen, i stedet for at udføre planlægningen af ordren. Det kan nu heller ikke være anderledes med 132.000 last- og losningsadresser. Ingen disponent kan rumme alle oplysninger om alle adresser i sit hoved”. Rotra har faktisk indkøbt tre kopier af Route Optimiser. To er i Doesburg og en er i Kampenhout, og de bliver brugt til distributionsplanlægningen. Derudover bruger Rotra i Doesburg en tredje kopi til distributionen af Gazelle cykler. ”For fire år siden begyndte Gazelle afdelingen at bruge Route Optimiser. Denne operation er mindre kompleks. Eftersom det gik godt, har vi overført de to andre planlægningsaktiviteter til Route Optimiser”.

   Investeringen i Route Optimiser har indtjent sig selv. ”Takket være Route Optimiser har vi allerede en plan klar omkring klokken 16, da vi har modtaget mere end firs procent af vores transportopgaver. Den bruger vi til at indkøbe transportkapacitet hos vores underleverandører. Siden vi startede har vi beregnet, at vi har sparet en halv million på årsbasis”.

 • Skal vi planlægge et orienterende møde?

  Er du nysgerrig for at finde ud af om et ruteplanlægningssystem vil passe til din organisation? Vi drøfter gerne mulighederne med dig.

  Kontakt os