• Planlæg dine ruter baseret på de vigtige parametre relateret til køretøjernes restriktioner. De forskellige køretøjsprofiler er indstillet til at beregne den optimale rute.

    • Maksimal højde og vægt
    • Leveringszoner
    • Begrænsede områder for farligt gods