• Det tilgængelige vejnet er konstant underlagt ændringer. Ved vejarbejde kan ruter, eller specifikke segmenter i vejnettet, være spærret for kortere eller længere perioder. Med Road Editor modulet i PTV Route Optimiser kan du selv tilpasse kortmaterialet.

    • Bloker veje eller forbindelsesveje, som er midlertidigt lukket pga. vejarbejde
    • Luk hele veje eller områder for at forhindre uønskede ruter
    • Tildel vejene en anden kategori, hvis det er til fordel for ruten