Files terugdringen door kansen te creëren voor meer loop- en fietspaden

Het FLOW-project focust op stedelijk wegtransport en analyseert de rol van voetgangers en fietsers.


 • De doelstelling van het onderzoeksteam is om een paradigmaverschuiving te bereiken door lopen en fietsen gelijk te stellen met gemotoriseerde methodes. Niet-gemotoriseerde vervoerwijzen moeten worden herkend als effectieve manier om files in de stad terug te dringen. Dit algehele doel zal worden bereikt via een transdisciplinaire benadering en de allernieuwste hulpmiddelen voor het beoordelen van de invloed van voetgangers en fietsers op het tegengaan van files.


 • Beoordelingsmethodologie voor files

  PTV draagt bij aan deze paradigmaverschuiving door de ontwikkeling van de FLOW-filebeoordelingsmethodologie, inclusief een multimodale filebepaling en een set multimodale indicatoren die directe en bredere gevolgen meten om de effectiviteit van lopen en fietsen bij het terugdringen van files te beoordelen.

  Modellering en impactbeoordeling

  PTV´s bijdrage zit 'm in de verbetering van de bestaande transportsimulatiesoftware (PTV Visum, PTV Vissim en PTV Viswalk), alsmede in de ontwikkeling van een socio-economische impactbeoordeling om de impact van lopen fietsen op de prestaties van het wegvervoernetwerk en dus files te meten.

  Capaciteits- en netwerkopbouw

  Samen met de moderne modellerings- en beoordelingshulpmiddelen zal de gebruiksvriendelijke FLOW-methodologie direct worden toegepast en getest op het stedelijke FLOW-netwerk in heel Europa.

  Project Website