Mobiliteit in een veranderende maatschappij

Toekomstbestendige mobiliteitsopties voor de stad en het platteland

Meer weten over dit onderwerp

Contact
  • Volgens voorspellingen van de Verenigde Naties zal de wereldbevolking tegen 2100 11,21 miljard mensen bedragen; dat is bijna het dubbele van het aantal mensen in 2010. In sommige delen van de wereld zal de bevolking dalen en in andere delen zal deze sterk toenemen. Onze maatschappij wordt gevarieerder en individueler, waarden veranderen, nieuwe informatie- en communicatietechnologieën creëren nieuwe mogelijkheden op bijna alle gebieden van het leven. En de vereisten inzake mobiliteit veranderen ook. Mobiliteit moet worden herdacht – en daarbij is ook een heroriëntatie vanwege leveranciers en gebruikers vereist.

    In streken met een slinkende bevolking, vaak landelijke gebieden, moeten leidinggevenden de vraag stellen hoe zij voor diensten kunnen zorgen voor de mensen die daar wonen en voor een minimale dienstverlening inzake mobiliteit. Dynamische regio's moeten dan weer omgaan met een hoge gebruiksdichtheid want de infrastructuur is beperkt: Mobiliteit op een kleine oppervlakte en in relatie tot andere gebruikswijzen.

    Wij assisteren regio’s in hun zoektocht naar oplossingen op maat. Voor de ontwikkeling van geschikte concepten kijken wij naar de huidige demografische, sociale en technologische kwesties, alsmede naar de nieuwe mobiliteitsoplossingen (deeleconomie, bestuurderloze voertuigen, enz.)