Multimodaal vervoer

De juiste mix voor de selectie van vervoermiddelen

Meer weten over multimodaal vervoer

Contact
  • Vooral in steden zijn mensen steeds minder gefixeerd op een enkel vervoermiddel, bijvoorbeeld hun eigen auto. Hier speelt het principe van de deeleconomie “gebruiken in plaats van bezitten” een steeds grotere rol, zoals blijkt uit de hoeveelheid auto's, fietsen en carpoolopties. Multimodaliteit is het motto, d.w.z. de selectie van een vervoermiddel afhankelijk van de situatie. Naargelang de activiteit, het weer, de afstand, de kwaliteit van de diensten, enz. beslist de gebruikers of hij een fiets, bus, trein of een huurfiets wilt. Soms worden verschillende vervoermiddelen met elkaar gecombineerd; dit wordt intermodaliteit genoemd.

    Multi- of intermodaal: Voor hun vertrek dienen de gebruikers de afweging te maken welke variant het best geschikt of het nuttigst is. Hierdoor kunnen mobiliteitsinformatiediensten makkelijker beslissingen nemen en hun reisplanning gemakkelijker opstellen. Slechts een aantal van de bestaande populaire routeplanners zijn echter in staat om op een multimodale wijze te plannen. De onderzoeksafdeling bij PTV AG wil onder meer daarin verandering aanbrengen.

    Tevens ontwikkelen wij innovatieve concepten voor een individuele en duurzame mobiliteit, moderne en flexibele, genetwerkte en intelligente en verbeterende simulatie- en vraagmodellen om huursystemen uit te stippelen voor intermodale routeketens en interacties van diverse weggebruikers, daarbij zo dicht mogelijk aansluitend bij de realiteit.