Stadsdistributie

Wij hebben efficiënte logistiekprocessen nodig om ervoor te zorgen dat alle leveringen de consumenten, winkels en kantoren in stedelijke gebieden bereiken.

Meer weten over stadsdistributie

Contact
  • Het stedelijke vrachtvervoer dat nodig is voor de levering van goederen naar winkels, fabrieken, kantoren enz. is een groot deel van het wegverkeer. E-commerce en thuisleveringen dragen bij aan een verdere toename in het goederenvervoer. Van luchtvervuiling, lawaai en files tot stipte leveringstijdsvakken en toegankelijkheidsbeperkingen – al deze complexe problemen laten zien hoe belangrijk het is om de  logistiek efficiënter te maken en duurzame oplossingen uit te werken die helpen bij het verlagen van emissies.

    Via onze betrokkenheid bij tal van onderzoeksprojecten hebben wij een diepgaande expertise opgedaan op het gebied van stedelijke logistiek en laatste-kilometer-logistiek. Dit omvat omvattende benaderingen zoals stedelijke distributiecentra, het gebruik van milieuvriendelijke rijtechnologieën, alternatieve transportconcepten alsmede een nauwere samenwerking tussen alle betrokkenen. Bovendien laten oplossingen als het Physical Internet, waarbij goederen kunnen worden vervoerd via een globaal, open logistieknetwerk met gestandaardiseerde dozen, stellen planners in staat om te gaan met processen, te genieten van bundeleffecten en de betrouwbaarheid van leveringen te verhogen. De toekomst van stedelijke logistiek is gebaseerd op een nauwere samenwerking tussen stedelijke planners, transportplanners en reisplanners.