Fietsen en lopen

Lange tijd waren onze steden en straten vooral afgestemd op de behoeften van motorvoertuigen. Maar steeds meer mensen maken de overstap naar alternatieve mobiliteitsopties – en niet alleen de bus en de trein. Met name kortere afstanden worden steeds vaker te voet of met de fiets overbrugd. Dat is een positieve ontwikkeling die bijdraagt tot het verminderen van files, verkeerslawaai en emissies. Bovendien zorgen de verhoogde inspanningen met het oog op de bescherming van het klimaat, inclusie en verkeersveiligheid ervoor dat voetgangers en fietsers in het middelpunt van de verkeersplanning staan.