Stadsdistributie

Steeds meer mensen wonen in steden – en dit aantal blijft maar groeien Zij moeten ook worden voorzien van goederen, net zoals industriële, commerciële, gastronomische en ziekenhuissectors. Dit houdt in dat er steeds meer logistiek nodig is binnen een beperkte ruimte en dat heeft effecten op het milieu, het verkeervolume en de verkeersveiligheid. Steden willen aantrekkelijk zijn voor bedrijven en bewoners. En consumenten thuis willen genieten van thuisleveringen maar tegelijk willen zijn niet worden belast me lawaai, files en vervuiling.