• Middels deze module kan Route Optimiser ST gekoppeld worden aan uw backoffice systeem. Een op maat gemaakte interface wanneer de standaard interfacemogelijkheden niet voorzien worden door uw backoffice systeem of simpelweg niet voldoende functionaliteit bieden. Tevens stelt deze module u in staat een variëteit aan regels toe te passen op de diverse datastromen.

  Deze module is volledig flexibel in te stellen door uw consultant om er zorg voor te dragen dat nagenoeg iedere bron van informatie verwerkt kan worden.

  Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Oppakken en verwerken van XML bestanden.
  • Koppelen met en het onttrekken van data uit andere databasesystemen zoals MYSQL.
  • Aansluiten op een API / End-point.


  Om de datastroom te activeren kan gekozen worden voor een manuele interactie of het inrichten van een geautomatiseerd proces welke met een vrij in te stellen tijdinterval het proces uitvoert.