• Het beschikbare wegennetwerk is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Door werkzaamheden kunnen routes voor kortere of langere tijd worden gestremd. Met de Road Editor module van PTV Route Optimiser ST past u zelf het wegennetwerk aan.

    •    Blokkeer wegen of doorgangen die tijdelijk of langdurig zijn gestremd door werkzaamheden

    •    Sluit wegen of sectoren van wegen af om ongewenste routes te voorkomen

    •    Wijs wegen aan andere categorie toe als dat voordeel oplevert