• Het beschikbare wegennetwerk is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Door werkzaamheden kunnen routes voor kortere of langere tijd worden gestremd. Met de Road Editor Module van PTV Route Optimiser past u zelf de wegenkaart aan.

    •    Blokkeer wegen of doorgangen die tijdelijk of langdurig zijn gestremd door werkzaamheden
    •    Sluit wegen of sectoren van wegen af om ongewenste routes te voorkomen
    •    Wijs wegen aan andere categorie toe als dat voordeel oplevert