• Gelooft u niet dat een algoritme een optimale ritplanning kan opleveren? Zelfs dan kan een automatisch ritplanningssysteem van grote waarde zijn. Met het planvoorstel dat de algoritmes van een dergelijk systeem genereren, besparen planners veel tijd en kopzorgen. Dat komt de kwaliteit van de ritplanning ten goede. 

  Met één klik zet een planner de algoritmes van het ritplanningssysteem aan het denken en rekenen. In een tijdsbestek van enkele seconden hebben de algoritmes alle opdrachten zo slim mogelijk gekoppeld aan de beschikbare resources zoals mensen en voertuigen. Het resultaat is een planvoorstel dat het systeem op overzichtelijke wijze op het scherm toont. Geen planner kan zo snel en nauwkeurig uitrekenen hoe lang elke medewerker nodig heeft voor zijn opdrachten.

 • Optimaal planvoorstel

  Leveren de planningsalgoritmes een optimaal planvoorstel op? Lang niet altijd. Sommige planningsvraagstukken zijn zo complex, dat ook een ritplanningssysteem geen passend antwoord heeft. Bovendien is het niet altijd wenselijk dat het antwoord van een stukje software komt. Sommige afwegingen laat u liever niet over aan een algoritme. Denk aan het wel of niet inzetten van een extra voertuig. De keuze die de planner vandaag neemt, kan de volgende keer anders uitvallen. Al is het maar omdat u omstandigheden kent waarmee de algoritmes geen rekening hebben gehouden.

  Geen nood: een ritplanningssysteem biedt altijd de mogelijkheid om het planvoorstel aan te passen. Beter gezegd: planners kunnen hun jarenlange kennis en ervaring inzetten voor verbetering van het planvoorstel door met opdrachten en resources te schuiven. Ook dan geldt weer dat de planners hun aangepaste planvoorstel met één klik kunnen laten doorrekenen. Binnen enkele tellen weten de planners of hun aanpassingen wel of niet tot verbetering leiden.

 • Rekening houden met restricties

  Zeker in situaties met veel restricties en variabelen is een ritplanningssysteem een must. Zonder softwareondersteuning is het niet te doen om rekening te houden met alle tijdsafspraken en tijdvensters, beperkingen van voertuigen, competenties van medewerkers en andere factoren. Een ritplanningssysteem daarentegen ziet geen enkele restrictie over het hoofd. En als niet aan alle restricties kan worden voldaan, krijgt u direct de knelpunten te zien.

  Daarnaast bieden moderne ritplanningssystemen volop mogelijkheden om de planning structureel te verbeteren. Gebruikers kunnen zelf de parameters invullen die medebepalend zijn voor de kwaliteit van de planning. Hebben uw medewerkers meer tijd per stop nodig? Geen probleem. Het systeem is razendsnel aangepast. U kunt zelfs verschillende toekomstscenario’s doorrekenen. Wat is bijvoorbeeld het effect als het aantal resources wordt uitgebreid? Met een ritplanningssysteem krijgt u grip op de toekomst.

 • Oriënterende afspraak plannen?

  Benieuwd of een ritplanningssysteem bij uw organisatie past? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

  Contact opnemen