Dalsze ograniczenie ruchu drogowego poprzez ułatwienia dla ruchu pieszego i rowerowego

Projekt FLOW koncentruje się na miejskim transporcie drogowym, analizując rolę osób pieszych i rowerzystów.


 • Celem zespołu badawczego jest zmiana schematu zachowań poprzez traktowanie ruchu pieszego i rowerowego na równi z ruchem zmotoryzowanym. Transport niezmotoryzowany należy wdrażać jako skuteczny sposób na zmniejszenie intensywności ruchu drogowego w miastach. To założenie zostanie zrealizowane w działaniach transdyscyplinarnych, przy użyciu nowoczesnych narzędzi do oceny wpływu ruchu pieszego i rowerowego na intensywność ruch drogowego.


 • Metodologia oceny intensywności ruchu drogowego

  PTV przyczynia się do tej zmiany zachowań, opracowując metodologię oceny natężenia ruchu drogowego FLOW, która obejmuje definicję natężenia ruchu multimodalnego oraz zestaw wskaźników multimodalnych służących do pomiaru bezpośredniego i pośredniego wpływu promocji ruchu pieszego i rowerowego na redukcję intensywności ruchu drogowego.

  Modelowanie i ocena wpływu

  Udział PTV w tych działaniach polega głównie na doskonaleniu istniejącego oprogramowania do symulacji transportu (PTV Visum, PTV Vissim i PTV Viswalk) oraz na opracowaniu oceny socjoekonomicznej umożliwiającej lepszą analizę wpływu ruchu pieszego i rowerowego na wydajność sieci transportu drogowego, a więc także na jego natężenie.

  Tworzenie sieci i możliwości

  Intuicyjna metodologia FLOW, w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami do modelowania i oceny, zostanie bezpośrednio wykorzystana i przetestowana w sieci miast FLOW w całej Europie.

  www.h2020-flow.eu