Federal Transport Infrastructure Plan

Projekt Federal Transport Infrastructure Plan (FTIP 2030) został zainicjowany przez Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej.


 • Aby określić ogólne znaczenie ekonomiczne zaplanowanych projektów infrastrukturalnych, został zbadany wpływ poszczególnych środków transportu na ruch drogowy, a na podstawie wyników tego badania opracowano analizy kosztów i korzyści. Ponadto została zweryfikowana cała metodologia ewaluacji stosowana w projekcie FTIP 2003 w zakresie środków transportu.


 • Weryfikacje projektu dla FTIP

  Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Urbanizacji wyznaczyło trójkę tzw. koordynatorów technicznych, którzy odpowiadają za opracowanie całej prognozy ruchu drogowego na 2030 rok. Ich zadaniem jest także pomoc w stworzeniu metodologii ewaluacji na podstawie obecnego stanu wiedzy naukowej oraz ocena przyszłych projektów infrastrukturalnych. Aktywny udział w projekcie bierze dwóch przedstawicieli PTV: prof. dr Christoph Walther w roli rzecznika koordynatorów technicznych oraz dr inż. Volker Waßmuth z PTV Transport Consult GmbH.

  Profil kwalifikacji koordynatorów

  PTV uczestniczy w opracowywaniu ogólnego projektu, tworzeniu specyfikacji wydajności dla różnych podprojektów i zapewnieniu jakości wymaganej do realizacji projektu.

  Instrukcja zapewniania jakości i metodologii FTIP

  W 2015 roku umowa została rozszerzona o zapewnianie jakości sprawozdań z ewaluacji proponowanych projektów oraz o opracowanie podręcznika metodologii.

  www.bmvi.de/EN/