• Projekty badawcze

    Projektowanie przyszłej mobilności w sposób ekologicznie zrównoważony, który pozwoli chronić nasze zasoby, nie jest łatwym zadaniem.Od wielu lat pracownicy PTV reprezentujący różne dziedziny wiedzy, a także inżynierowie ruchu i programiści, uczestniczą w projektach badawczych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, opracowując koncepcje, strategie i modele zrównoważonej mobilności w interdyscyplinarnych zespołach.