Infrastruktura krytyczna

Większe bezpieczeństwo na drodze

 • Zagrożenia dla systemów ruchu drogowego i użytkowników dróg powodujące wysokie straty materialne lub cierpienie człowieka są coraz częstszym tematem debaty publicznej. Dotyczy ona szczególnie zagrożeń spowodowanych zmianą klimatu, poważnych katastrof i działań ekstremistów.

  Opracowujemy rozwiązania przeznaczone do rozpoznawania infrastruktury transportowej o krytycznym znaczeniu oraz do analizy zagrożeń i ich znaczenia w celu podjęcia ewentualnych działań zapobiegawczych. W tym miejscu łączymy metody i narzędzia związane z różnymi aspektami ruchu drogowego z oprogramowaniem PTV. Nasze analizy skupiają się na ruchu drogowym, na robotach budowlanych oraz na indywidualnym użytkowniku dróg i mają na celu skuteczną ochronę infrastruktury i jej użytkowników.

  Nasze rozwiązania celowo pokazują właścicielom i operatorom infrastruktury transportowej, które części sieci mają znaczenie krytyczne i które środki zapobiegawcze są odpowiednie w kontekście ogólnych uwarunkowań ekonomicznych.

  • Obszary naszej działalności:

   • Analizy krytycznych elementów przyrody w celu rozpoznania infrastruktury krytycznej
   • Koncepcje i wyceny odpowiednich środków ochrony infrastruktury
   • Oparte na modelach określanie skutków ruchu drogowego
   • Dowiedz się więcej na temat mobilności elektrycznej w naszej ofercie.