Logistyka miejska

Do tego, aby wszystkie dostawy dotarły do klientów, sklepów i biur zlokalizowanych na obszarach miejskich, potrzebne są efektywne procesy logistyczne.

 • Transport miejski używany do dostarczania towaru do sklepów, fabryk, biur itp. stanowi znaczną część ruchu drogowego. Sklepy internetowe i dostawy do domu dodatkowo zwiększają intensywność transportu towarowego. Zanieczyszczenie powietrza, hałas, opóźnienia w ruchu, krótkie okna czasowe przewidziane na dostawę oraz ograniczenia w dostępie – to złożone zagadnienia, które pokazują, jak ważne jest usprawnienie miejskiej logistyki oraz opracowanie zrównoważonych rozwiązań ograniczających emisję.

  Zdobyliśmy duże doświadczenie i szeroką wiedzę w dziedzinie logistyki miejskiej i logistyki ostatniej mili dzięki zaangażowaniu w wiele projektów badawczych. Nasze kompetencje obejmują również kompleksowe metody, takie jak miejskie centra dystrybucji, wykorzystanie ekologicznych napędów, alternatywne koncepcje transportu oraz bliższą współpracę między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Rozwiązania takie jak Fizyczny Internet, który umożliwia transport towaru w globalnej, otwartej sieci logistycznej z wykorzystaniem standardowych skrzyń pozwala ułatwić procedury przeładunkowe, skorzystać z efektu synergii i zwiększyć niezawodność dostaw. Przyszłość logistyki miejskiej jest oparta na bliższej współpracy pomiędzy urbanistami, a także pomiędzy osobami zajmującymi się planowaniem transportu i tras.

  Obszary naszej działalności:

  • Analizy i prognozy przyszłej mobilności i redukcji emisji
  • Planowanie i kontrolowanie floty pojazdów, w tym flot mieszanych z pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi
  • Nawigacja dla samochodów ciężarowych, w tym hybrydowych i elektrycznych
  Dowiedz się więcej na temat miejskiej logistyki w naszej ofercie.