Mobilność w zmieniającym się społeczeństwie

Dostosowane do przyszłych uwarunkowań oferty mobilności dla miasta i kraju

 • Zgodnie z prognozami Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2100 roku na Ziemi będzie żyło 11,21 miliarda ludzi; to niemal dwukrotnie więcej niż w roku 2010. W niektórych częściach świata liczba mieszkańców zmaleje, w innych gwałtownie wzrośnie. Nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej zróżnicowane i zindywidualizowane, zmieniają się wartości, nowe technologie informacyjne i komunikacyjne tworzą nowe możliwości niemal we wszystkich obszarach życia. Zmianie ulegają także wymagania w zakresie mobilności. Mobilność musi zostać ponownie przemyślana, a do tego potrzebna jest głęboka refleksja po stronie dostawców i użytkowników.

  W regionach, gdzie liczba mieszkańców spada, które są często obszarami wiejskimi, osoby odpowiedzialne powinny sobie zadać pytanie, w jaki sposób zapewnią usługi społeczeństwu i dostarczą "minimalne oferty" w zakresie mobilności. Dla kontrastu w regionach tętniących życiem problemem jest duża gęstość ruchu przy ograniczonej infrastrukturze: tutaj liczy się jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni na mobilność, ale z poszanowaniem innych form aktywności.

  Pomagamy regionom w poszukiwaniu indywidualnych rozwiązań. Opracowując odpowiednie koncepcje, bierzemy pod uwagę aktualne problemy demograficzne, społeczne i technologiczne, a także nowo opracowane rozwiązania dla mobilności (ekonomia współdzielenia, pojazdy autonomiczne itp.).

  Dowiedz się więcej na temat mobilności współdzielonej w naszej ofercie.
  • Obszary naszej działalności:

   • Opracowanie stacjonarnej i mobilnej oferty w zakresie usług publicznych
   • Planowanie rozwiązań dla zapewnienia dostępności udogodnień do realizacji usług publicznych
   • Działania stabilizujące niski popyt na transport publiczny
   • Opracowanie elastycznych formularzy operacyjnych dla transportu publicznego
   • Opracowanie ofert zaangażowania społecznego (autobus obywatelski, pule prywatnych samochodów itp.)
   • Oceny wykonalności, organizacja, operator i modele finansowania