Ocena stanu i konserwacja infrastruktury transportowej

Strategie, wskaźniki i ich ogólna ocena ekonomiczna w zakresie funkcjonującej infrastruktury drogowej

 • Ze względu na swoje położenie w środku Europy Niemcy są krajem tranzytowym. Ruch na autostradach i drogach federalnych jest bardzo duży, co tworzy olbrzymie zapotrzebowanie na remonty i rozbudowę sieci dróg. Problemy te nie są jednak oderwane od realiów budżetowych, przez co tylko niektóre remonty i rozbudowy doczekują się realizacji.

  Opracowaliśmy wiele różnych modeli i procesów oceny w ramach projektów badawczych i doradczych, które pozwalają określić ogólne korzyści, jakie płyną z realizacji działań i programów mających na celu remont czy rozbudowę infrastruktury, lub priorytety w realizacji nadchodzących projektów. Nasze modele i procesy służą więc do przygotowania kolejnych procesów decyzyjnych. Pracujemy nad stworzeniem odpowiednich zasad, ale opracowujemy również poszczególne procesy oceny dla naszych klientów. W tym kontekście pełniliśmy między innymi rolę profesjonalnego koordynatora niemieckiego federalnego planu infrastruktury transportowej.

  Dzięki naszym rozwiązaniom możemy odpowiadać na poszczególne pytania w kontekście ogólnych korzyści ekonomicznych strategii i działań mających na celu remont i rozbudowę infrastruktury drogowej.

  Obszary naszej działalności:

  • Kalkulacja wpływu poszczególnych działań remontowych na ruch drogowy
  • Kalkulacja finansowa i wybór działań remontowych
  • Prognozowanie wymaganych napraw i tworzenie planów napraw na poziomie sieci
  • Zindywidualizowane rozwiązania do oceny specjalnych projektów inwestycyjnych
 • Projekt dot. oceny stanu i remontów infrastruktury transportowej: