Ruch pieszy i rowerowy

Na piechotę i rowerem – w drogę po miasta bez emisji

 • Wydaje się, że jest to ciągle długa droga do pokonania, ale każdy może wnieść coś od siebie: na przykład promując aktywną mobilność, czyli chodzenie i jazdę na rowerze. „Jeśli do 2020 roku w Niemczech połowa podróży samochodowych o długości do 5 kilometrów zostanie zastąpiona jazdą na rowerze lub chodzeniem, emisja CO2 będzie mniejsza o 5,8 miliona ton” – na podstawie raportu „Wytyczne w zakresie ochrony klimatu w miejskim ruchu drogowym” z 2010 roku opracowanego w niemieckim Federalnym Ministerstwie Środowiska.

  Nawet jeśli przyczyny, dla których ludzie decydują się jechać rowerem lub pójść na piechotę, nie zostały jeszcze całkowicie wyjaśnione, nie ma wątpliwości, że dobra infrastruktura jest ważnym warunkiem wstępnym. Aby ją zapewnić, administracja, urbaniści i użytkownicy dróg muszą sobie uzmysłowić, jaki potencjał kryje aktywna mobilność: zapobiega powstawaniu korków, zmniejsza emisję i obniża poziom hałasu, a to są tylko niektóre korzyści. Planowanie infrastruktury dla ruchu zmotoryzowanego odbywa się często na podstawie modelu transportu. Dla niezmotoryzowanych form mobilności tego rodzaju metody są wciąż na wczesnym etapie rozwoju.

  Prowadząc działalność badawczą, opracowujemy modele transportu, aby lepiej uwzględniać potrzeby aktywnej mobilności w planowaniu ruchu drogowego na przyszłość. Dodatkowo interesuje nas wpływ nowinek mobilnościowych, np. systemów wypożyczania rowerów, na strukturę i planowanie oraz opracowujemy narzędzia służące do oceny korzyści, które aktywna mobilność niesie dla miast.

  Obszary naszej działalności:

  • Opracowywanie innowacyjnych koncepcji mających na celu promocję ruchu pieszego i rowerowego
  • Dalsze doskonalenie modeli popytu i ruchu drogowego w celu doskonalenia wyników modelowania
  • Dalsze doskonalenie metod określania i oceny efektów

   

  Dowiedz się więcej na temat rozwiązań do ruchu pieszego i rowerowego w naszej ofercie.