Wstecz

Program Akceleracyjny MaaS

Komponenty do planowania, modelowania, zarządzania i kontroli operacji Mobility as a Service (MaaS – ang. „mobilność jako usługa”)w jakimkolwiek mieście na świecie – to właśnie zapewni Ci Program Akceleracyjny MaaS.

Komponenty łączące innowacje i doświadczenie

Mobility as a Service (MaaS – ang. „mobilność jako usługa”) całkowicie zmieni nasze codzienne życie, nasze miasta i zachowania transportowe. Stworzy to ogromne wyzwania, przede wszystkim dla dostawców usług mobilności, producentów pojazdów i samorządów.

Rozwiązania PTV GROUP już pozwalają na tworzenie planów i modeli biznesowych dla mobilności przyszłości i z powodzeniem są wdrażane jako koncept Mobility as a Service (MaaS) na całym świecie.

 • Oferujemy 40 lat doświadczenia w planowaniu i optymalizacji
 • Ponad 3.000 miast na całym świecie polega na naszych rozwiązaniach do planowania i modelowania ruchu
 • Dostarczamy wiodącą technologię działającą w czasie rzeczywistym i wiedzę specjalistyczną w zakresie dostarczania i integracji komponentów oprogramowania
 • Współpracujemy z unikalną siecią miast, producentów pojazdów, dostawców danych, operatorów transportu publicznego, międzynarodowych organizacji i instytucji badawczych.

Rozwiązania mobilności skrojone do Twoich potrzeb

Program akceleracyjny MaaS dedykowany jest producentom pojazdów, firmom świadczącym usługi mobilności, które chcą wprowadzić Mobility as a Service (MaaS – ang. „mobilność jako usługa”) na rynek za pomocą własnej floty pojazdów, jak i administracji, która ma potrzebę obliczenia wpływu MaaS na transport miejski i chce monitorować jej wdrożenie.

Producenci pojazdów
Miasta
Operatorzy transportu
Konsultanci
Integratorzy systemów
Opracuje efektywny model biznesowy dla swojej floty MaaS, w oparciu o konkretny model miasta, biorąc pod uwagę różne rodzaje pojazdów i ich sposoby ich wykorzystania.
Wykorzystaj nasze komponenty aby planować, modelować i zrozumieć wpływ MaaS na ekosystem mobilności w Twoim mieście.
Obliczaj rentowność swojej floty MaaS w każdym mieście, w oparciu o wykorzystanie pojazdów i ich integrację z innymi środkami transportu.
Analizuj strategiczne plany i scenariusze aby zdefiniować najbardziej efektywny model biznesowy dla operacji Mobility as a Service (MaaS)
Integruj nasze komponenty MaaS ze swoim systemem, aby analizować, prowadzić i zarządzać Mobility as a Service (MaaS) i powiązanymi z nią operacjami czasu rzeczywistego.

PTV MaaS Modeller

Obliczaj kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) aby stworzyć sprawny model biznesowy dla swojej floty współdzielonej w ramach infrastruktury każdego wskazanego miasta.

PTV MaaS Modeller jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie by:

 • Modelować operację floty MaaS
 • Raportować kluczowe wskaźniki efektywności działania floty
 • Modelować wydajność całego multimodalnego systemu transportowego
 • Analizować wpływ na zatłoczenie
 • Analizować konkurencyjność względem innych środków transportu
 • Integrować swój potencjalny model biznesowy w istniejących już modelach i danych przekazywanych przez miasta

Chcesz dowiedzieć się więcej o PTV MaaS Modeller?

Skontaktuj się z nami!

PTV MaaS Simulator

Dokładnie odzwierciedlaj scenariusze działania systemu mobilności w mieście, biorąc pod uwagę między innymi pojazdy autonomiczne, pieszych, rowerzystów i transport publiczny.

PTV MaaS Simulator jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie by:

 • Odzwierciedlać charakterystykę i dynamikę pojazdów
 • Modelować węzły transportowe oraz punkty przesiadkowe
 • Planować zarządzanie multimodalną siecią transportową
 • Modelować oddziaływanie pojazdów i infrastruktury
 • Planować i weryfikować interakcje pomiędzy różnymi użytkownikami ruchu, np. pojazdami autonomicznymi, pieszymi i rowerzystami
 • Optymalizować ruch

Chcesz dowiedzieć się więcej o PTV MaaS Modeller?

Skontaktuj się z nami!

PTV MaaS Operator

Zarządzaj multimodalną flotą Mobility as a Service (MaaS) w czasie rzeczywistym, optymalizując podróże i pojemność swoich pojazdów w połączeniu z dostępną infrastrukturą i danymi o ruchu w mieście.

PTV MaaS Operator jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie by:

 • Oprzeć swój system operacyjny multimodalnego MaaS w czasie rzeczywistym o stabilną platformę
 • Zoptymalizować przejazdy/trasowanie w czasie rzeczywistym
 • Przeprowadzić zaawansowaną optymalizację tras w oparciu o algorytmy predykcyjne z wykorzystaniem aktualnych danych o ruchu.
 • Prowadzić centralną koordynację:
  • Operacji czasu rzeczywistego, odpytań podróżnych i przydziału pojazdów
  • Zajętości pojazdów i wydajności systemu
  • Monitorowania czasu oczekiwania
 • Magazynować dane do analiz i optymalizacji Twojego systemu

Chcesz dowiedzieć się więcej o PTV MaaS Operator?

Skontaktuj się z nami!

PTV MaaS Controller

Dołącz nasze komponenty do swojego rozwiązania aby zbudować kompletny system zarządzania miastem, uwzględniający zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym i prognozy ruchu.

PTV MaaS Controller jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie by:

 • W czasie rzeczywistym zarządzać zintegrowanymi pojazdami i urządzeniami do sterowania ruchem
 • Prognozować ruch i optymalizować trasy
 • Optymalizować pracę sygnalizacji świetlnej
 • Sterować tablicami VMS
 • Zarządzać ruchem w sposób automatyczny
 • Zarządzać flotą

Chcesz dowiedzieć się więcej o PTV MaaS Controller?

Skontaktuj się z nami!

Potężne narzędzie i współpraca

Nasze komponenty Mobility as a Service (MaaS – ang. „mobilność jako usługa”) mogą być wykorzystywane indywidualnie lub łączone w dostosowane do Twoich potrzeb Portfolio MaaS. Ponieważ program MaaS jest wciąż rozwijany, PTV GROUP oferuje również zainteresowanym firmom wielopłaszczyznowe, strategiczne partnerstwo. Zaletą takiej współpracy jest wyłączny dostęp do nowych komponentów, licencji oprogramowania PTV wykorzystywanych we wdrożeniu i dedykowany zespół projektowy, który przeprowadza szkolenia, oferuje wsparcie techniczne i inne usługi.

Masz pytania związane z mobilnością?

Skontaktuj się z nami!

 • ZADZWOŃ

  Skontaktuj się z nami w czasie pracy biura

  +48 501 528 289

 • WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ E-MAIL

  Napisz do nas

  Form

 • ODWIEDŹ LABORATORIUM MOBILNOŚCI

  Skontaktuj się z nami, aby ustalić termin

  sales.cee@ptvgroup.com