Ruch drogowy w Bawarii, Niemcy

 • Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w zakresie obsługi ruchu drogowego i usług turystycznych w Bawarii.


  Podobnie jak w przypadku Berlina i Zagłębia Ruhry, usługi przewozowe w Bawarii są obecnie oferowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Postępowanie przetargowe wygrało konsorcjum składające się z pięciu partnerów, które do połowy 2008 roku wprowadzi szeroki system obsługi ruchu drogowego i podróżnych. Działając razem z Siemensem, PTV znajdzie firmę, która przyjmie na siebie odpowiedzialność za działanie systemu oraz wszystkie oferowane usługi przez okres 10 lat.

  Informacja o projekcie

  • Klient: Naczelny Urząd Budownictwa w bawarskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (niem. Oberste Baubehörde im Bayrischen Staatsministerioum des Inneren)
  • Projekt: VIB — Verkehr in Bayern (Ruch drogowy w Bawarii)
  • Wykonawcy: PTV Group, Siemens, mdv, micKS, DDG
  • Okres: 2005 - 2015 (wprowadzenie systemu do połowy 2008 roku); wartość zamówienia ok. 7 mln euro (w tym 4 mln za wprowadzenie systemu)
  • Wyzwanie: Realizacja usług na rzecz władz i mieszkańców. Raporty i prognozy drogowe, serwisy informacyjne dotyczące podróży dynamicznych i intermodalnych, usługi turystyczno-rekreacyjne. Zarządzanie danymi dotyczącymi ruchu drogowego i infrastruktury.li>

  BAYERNINFO.DE

  Serwisy informacyjne realizowane w ramach projektu są publicznie dostępne pod adresem www.bayerninfo.de. Oferujemy następujące serwisy informacyjne.

  W ramach platformy PTV Mobility na mapie wizualizowane są zarówno bieżące raporty, jak i prognozy drogowe. Obecnie wdrażana jest sprawdzona technologia PTV e-server. Od jesieni 2007 roku technologia x-server stosowana będzie we wszystkich mapach AJAX.

  Pomiędzy adresami, przystankami czy też punktami POIS — niezależnie od tego, czy poruszasz się pociągiem, autobusem, tramwajem, metrem, statkiem, samochodem, rowerem czy pieszo — możesz zaplanować własną trasę na każdą sytuację.
  Obecnie nadal realizowana jest dobrze znana oferta usług Bayerninfo.de. Jesienią 2007 roku zostaną wprowadzone: nowy system zaleceń dla użytkownika, standardowe mapy (PTV AJAX) oraz całkowicie dynamiczna funkcja wyznaczania tras. Następnie zostały rozważone bieżące raporty oraz sprawozdania z prognoz ruchu drogowego (zdarzenia, intensywność ruchu)”.

  Czy chcesz pojeździć rowerem po Bawarii? Bawarska sieć dróg rowerowych obejmuje wszystkie drogi rowerowe na terenie Bawarii. Dla każdej trasy zaznaczono atrakcje turystyczne. Od jesieni 2007 roku można nawet przekalkulować trasę.

  Modele ruchu drogowego i transportu

  Opracowano wiele metod PTV pozwalających uzyskać bieżące informacje na temat ruchu drogowego i jego możliwych zmian w przyszłości.

  Dzięki zastosowaniu danych z detektorów ruchu metoda ta pozwala określić intensywność ruchu drogowego na autostradach i innych drogach w ciągu każdej minuty, a także ustalić, jaka jest bieżąca intensywność ruchu i prędkości jazdy. Nowością w VIB jest wykorzystanie danych ASDA/FOTO również do prognoz krótkoterminowych (maks. 60 minut).

  Przy użyciu tego modelu zadaniowego można obliczyć intensywność ruchu drogowego dla całej sieci drogowej. Produkt można wprowadzić w PTV dla terenu całych Niemiec. Dla Bawarii metoda ta została rozszerzona: dzięki realizacji online zmiany planowane w sieci dróg (np. ograniczenia spowodowane pracami drogowymi) są uwzględniane na co dzień, a do obliczeń przyjmowana jest prognoza dwutygodniowa.

  Dzięki połączeniu wyników uzyskanych wszystkimi metodami i ich dopasowaniu według czasu i miejsca można uzyskać najlepszy obraz intensywności ruchu drogowego na terenie całej Bawarii.

  Zarządzanie raportami

  Do układania raportów o ruchu drogowym i dynamicznego wyznaczania tras wykorzystywane są nie tylko dane z detektorów oraz informacje o sieci drogowej i popycie na transport, ale również doniesienia o zdarzeniach drogowych, pogodzie i innych okolicznościach (jesień 2007).

  Utrzymanie map i infrastruktury

  Zmiany dotyczące sieci drogowej, detektorów, list kodów lokalizacji, punktów POI, przystanków itp. są zarządzane przy użyciu metod INTREST. INTREST zapewnia wspólny model danych oraz system referencyjny dla systemów VIB. INTREST został zoptymalizowany dla wszystkich usług VIB opartych na mapach.

  www.bayerninfo.de 

  www.intrest.org 

  www.ruhrpilot.de 

  www.vmz-berlin.de 

 • Chcesz korzystać z naszych profesjonalnych usług? A może po prostu chcesz się więcej dowiedzieć na ich temat?

  Skontaktuj się z nami