Administracja publiczna

Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2050 roku dwie trzecie ludności na świecie będzie mieszkać w miastach. Ludzie ci będą potrzebować dachu nad głową, niezawodnej infrastruktury i efektywnej sieci transportu publicznego. Jednocześnie cały czas rosną oczekiwania mieszkańców w zakresie dostępności produktów w sprzedaży detalicznej. Administracja publiczna powinna te oczekiwania spełniać, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo na drogach oraz czyste powietrze w tętniących życiem miastach. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza przy coraz większych obciążeniach budżetowych i rosnącej czujności obywateli.