Planowanie i optymalizacja tras

Rzędy, kolumny, tabele, wykresy – jest wiele sposobów na planowanie transportu, których skuteczność można ocenić w sposób analityczny i bez zamawiania kosztownych symulacji. Jednak przy coraz większym stopniu złożoności ruchu wyniki planowania oparte wyłącznie na skumulowanych wartościach są trudne do sprawdzenia, a nawet do zrozumienia. W takim przypadku jedyną możliwością, która pozwoli wyciągnąć miarodajne wnioski potrzebne do podjęcia decyzji, jest graficzne przedstawienie organizacji ruchu drogowego.