Modelowanie popytu na transport

W miarę jak obszary miejskie rosną, a nowe zjawiska, takie jak mobilność współdzielona czy samochody autonomiczne, stają się rzeczywistością, przyszłość transportu jest – jak nigdy wcześniej – wielką niewiadomą. Musisz wiedzieć, jak przygotować się na nową, dynamiczną przyszłość.