Program PTV Mobility as a Service (MaaS) Accelerator to kompletna oferta modułowych technologii służących do organizacji MaaS włącznie z obsługą i zarządzaniem MaaS w każdym mieście świata – przeznaczona zarówno dla producentów samochodów, jak i samorządów. Cały program jest progresywnym procesem realizowanym z udziałem naszych klientów, czy też partnerów: od modelowania i ewaluacji działania MaaS, aż po symulację, optymalizację rzeczywistego działania i sterowanie, a w razie potrzeby również integrację z miejską lub regionalną platformą mobilności lub z istniejącym miejskim systemem mobilności. • Cztery etapy programu PTV MaaS Accelerator:

  PTV MaaS Modeller

  PTV MaaS Modeller pozwala producentom samochodów planować działania MaaS, w tym m.in. określić optymalną wielkość floty pojazdów, typ potrzebnych pojazdów i czasy oczekiwania. Co więcej rozwiązanie PTV MaaS Modeller oferuje wiele korzyści samorządom, które chcą opracować miejskie biznesplany w zakresie wspólnych punktów MaaS i istniejących planów transportowych.

  PTV MaaS Simulator

  PTV MaaS Simulator szczegółowo analizuje interakcje ruchu pieszo-rowerowego z samochodami autonomicznymi i mobilnością współdzieloną.

  PTV MaaS Operator

  PTV MaaS Operator, czyli moduł przeznaczony do zarządzania obciążeniem i optymalizacji tras zarówno w czasie rzeczywistym, jak i offline, umożliwia przewoźnikom sprawne zarządzanie swoimi flotami pojazdów i jednoczesną inteligentną obsługę użytkowników mobilności, aby zapewnić im jak najlepsze połączenie z punktu początkowego do wybranego przez nich celu.

  PTV MaaS Controller

  PTV MaaS Controller jest modułem przeznaczonym do integracji z miejskim systemem mobilności umożliwiającym sprawne zarządzanie ruchem drogowym, działanie transportu publicznego i planowanie sieci.

  Przejdź do 1. etapu: PTV MaaS Modeller

W PTV Group od wielu lat analizujemy rozwiązania do zarządzania ruchem drogowym, a dodatkowo także sektor logistyki, optymalizacji floty i zarządzania rynkiem. Połączenie tych dwóch aspektów pozwoliło nam stworzyć doskonałe rozwiązanie do planowania, optymalizacji i obsługi MaaS, a w dalszej perspektywie również do pełnego wdrożenia flot samochodów autonomicznych.

Miller Crockart
Wicedyrektor ds. sprzedaży globalnej i marketingu rozwiązań do obsługi ruchu drogowego w PTV Group

Naszym klientom służymy odpowiednią obsługą i pomocą techniczną, kiedy tylko jej potrzebują.