Kompleksowy kalkulator CO2

 • Dzięki PTV Map&Guide dokładnie obliczysz emisję dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń emitowanych przez samochody ciężarowe dla określonego przejazdu. Dzięki temu możesz nie tylko odpowiednio wyposażyć swoje pojazdy i być gotowym na przyszłe regulacje prawne w tym zakresie, ale również przyczynisz się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

  WYPRÓBUJ ZA DARMO      SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 • Jakie ograniczenia już istnieją?

  Od firm logistycznych coraz częściej klienci żądają potwierdzenia emisji CO2 potwierdzonego odpowiednim certyfikatem. Oznacza to, że troska o tzw. zielony transport i zrównoważony rozwój środowiska stają się coraz ważniejsze, również w sektorze logistyki. Niektóre kraje wprowadziły już nawet ograniczenia ustawowe. Przykładowo we Francji obowiązuje rozporządzenie, które jest podstawą do wyliczeń emisji CO2, które zobowiązuje firmy do publicznego deklarowania emisji CO2 dla transportów na terenie kraju oraz poza nim. 

 • Szczegółowy raport emisyjny dla trasy Twojej ciężarówki

  Raport umożliwia ocenę dokładnej emisji CO2 jeszcze przed wyruszeniem w trasę. Możesz w ten sposób dostosować trasę i przystosować pojazd, tak, aby spełniał wszelkie normy. PTV Map&Guide oblicza emisje na podstawie konkretnego pojazdu, jego wagi, wysokości oraz biorąc pod uwagę określoną sytuację na drodze.

  • szybki i łatwy w użyciu
  • szczegółowy raport emisji CO2 dla ciężarówek i tras
  • obliczanie emisji CO2 na podstawie francuskiego dekretu 2011-1336, zgodnie z którym należy sporządzić raport dotyczący emisji CO2 dla wszystkich transportów na terenie Francji i częściowo poza nią (zgodnie z obowiązującymi prawami)
  • przygotowanie raportu emisji dla podwykonawców
  • obliczanie CO2 zgodnie z BS EN 16258 (Norma Europejska dotycząca metodologii obliczania zużycia energii dla usług transportowych)

  WYPRÓBUJ ZA DARMO