• Połącz sprawdzone modelowanie ruchu offline z danymi czasu rzeczywistego

  PTV Optima oferuje szczegółowe prognozy ruchu w horyzoncie czasowym 5, 10 lub 30 minut, a nawet godziny. Oprogramowanie do zarządzania ruchem identyfikuje optymalne scenariusze, które pomagają radzić sobie z zatorami, zamkniętymi drogami lub placami budowy, a także dokładnie symulować interakcje pomiędzy różnymi pojazdami i pieszymi od poziomu makro- do mikroskopowego. Model PTV Optima nieustannie aktualizuje się, reagując na zmieniające się warunki i dostarczając operatorom bieżących informacji. Zoptymalizuj przepustowość sieci drogowej bez budowania nowych dróg poprzez wdrożenie technologii smart city.

 • 50%

 • 60%

 • 15%

Co oferuje PTV Optima?

 • Łączenie danych
 • Łącz różne źródła danych, aby uzyskać szczegółową analizę bieżącej sytuacji na drogach.

 • Szczegółowe prognozy
 • Otrzymuj precyzyjne i kompleksowe prognozy dla całej sieci, łącznie z niemonitorowanymi drogami, na podstawie danych czasu rzeczywistego oraz dynamicznego modelu.

 • Ocena scenariuszy
 • Oceniaj alternatywne scenariusze i ich skutki, aby podejmować najefektywniejsze środki zaradcze.

 • Wykrywanie zdarzeń
 • Ogranicz negatywny wpływ zdarzeń drogowych i zwiększ bezpieczeństwo na drodze poprzez zaawansowane, wczesne wykrywanie zdarzeń.

 • Mikrosymulacja
 • Dokonuj symulacji interakcji wszystkich użytkowników dróg na szczegółowym poziomie.

 • Żadne dwie godziny szczytu nie są takie same, podobnie jak żadne dwa dni w zarządzaniu ruchem. Pomimo ogromnego doświadczenia operatorów w centrum zarządzania ruchem ich reakcje na regularne zdarzenia oraz nagłe incydenty zależą od wiedzy, przećwiczonych scenariuszy oraz efektywnego korzystania z narzędzi, którymi dysponują. Łącząc dokładne modele transportowe z danymi czasu rzeczywistego, operatorzy ruchu dowiadują się więcej o obecnych oraz przyszłych warunkach na drogach i mogą efektywniej wykonywać swoją pracę. PTV Optima to rozwiązanie do zarządzania ruchem, które pozwala monitorować i zarządzać siecią drogową całego miasta.

  Aby lepiej doradzać zmotoryzowanym, pieszym i rowerzystom oraz kierowcom transportu publicznego w zakresie alternatywnych tras, musisz dysponować niezawodnymi prognozami dotyczącymi wymogów sieci transportowej. Dzięki nim możesz optymalizować wykorzystanie przepustowości infrastruktury i ograniczać skutki ewentualnych problemów drogowych. PTV Optima pozwala symulować i porównywać różne strategie oparte na polityce miejskiej przed ich wdrożeniem w terenie. Dzięki PTV Optima operatorzy mogą skonfigurować automatyczne ostrzeżenia i powiadomienia oraz wprowadzić najefektywniejszą strategię zarządzania ruchem na drogach miasta. Podczas gdy tradycyjną reakcją na problemy z płynnością ruchu jest próba zwiększenia przepustowości poprzez poszerzanie lub budowanie nowych dróg, inteligentniejszym rozwiązaniem jest zainwestowanie w oprogramowanie do zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym, maksymalizując wykorzystanie istniejącej już sieci dróg. PTV Optima to odpowiednie narzędzie do optymalizowania przepływu ruchu i przepustowości infrastruktury, które pomaga również zwiększyć bezpieczeństwo na drodze oraz ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko.

ZAUFALI JUŻ NAM

Nasi klienci