• Odkryj funkcje PTV Optima

  Efektywne zarządzanie ruchem to nie tylko kierowanie pojazdów na inne trasy w razie wypadku albo zamknięcia pasa jazdy z powodu robót drogowych. Chodzi przede wszystkim o to, aby dysponować planem reakcji, zanim jeszcze będzie on potrzebny. Dzięki PTV Optima operatorzy ruchu zyskują zaawansowane symulacje i modele, dane wysokiej jakości oraz precyzyjne prognozy. Krótko mówiąc: są optymalnie przygotowani na każde zdarzenie.

  • Niezawodne prognozy, które zastępują domysły

   Wczesne alarmy o potencjalnych zatorach sprawiają wielką różnicę. Zarówno jeśli chodzi o niezaplanowane zdarzenie na drodze, jak i o godzinę szczytu, która występuje każdego dnia, PTV Optima pozwala operatorom ruchu przewidzieć przyszłą sytuację na drodze. Kompatybilność oprogramowania z modułem do szacowania czasu przyjazdu w transporcie publicznym (Public Transport Estimated Time of Arrival) oraz mechanizmem dynamicznego wyznaczania tras w transporcie multimodalnym (HyperPath) umożliwia operatorom ruchu łatwe dostarczanie użytkownikom końcowym bieżących informacji o ruchu. 

   Dowiedz się więcej 

  • Dokładne, tworzone w czasie rzeczywistym analizy warunków w sieci drogowej

   PTV Optima reprezentuje aktywne zarządzanie ruchem, które łączy dane czasu rzeczywistego ze statystycznym podejściem do ciągłego monitorowania dróg. Rozwiązanie łączy się z nieograniczoną liczbą źródeł danych i dostarcza niezawodnych, precyzyjnych szacunków, nawet w przypadku dróg bez detektorów. Zapewnia spójny i szczegółowy obraz bieżącej przepustowości ruchu.

   Dowiedz się więcej 

  • Analizuj wszystkich użytkowników dróg i ich interakcje w czasie rzeczywistym na najbardziej szczegółowym poziomie

   Transport publiczny, piesi i pojazdy prywatne – mikrosymulacje PTV umożliwiają operatorom modelowanie i testowanie różnych scenariuszy ruchu, analizowanie interakcji między wszystkimi użytkownikami dróg, a przez to efektywniejsze zarządzanie przepustowością dróg i przepływami ruchu. Precyzyjne, mikroskopowe symulacje pomagają zdefiniować najlepsze strategie priorytetowego traktowania transportu publicznego, sterowania wjazdem na autostrady, zarządzania pasami jazdy i przepływami pieszych. 

   Dowiedz się więcej 

  • Kontroluj sygnalizację i określaj priorytety środków transportu

   Łącząc PTV Optima z adaptującymi się do ruchu systemami sterowania sygnalizacją PTV Epics i PTV Balance, możesz koordynować sygnalizację świetlną na pojedynczych skrzyżowaniach albo w wielu różnych węzłach. Pomaga to ograniczać natężenie ruchu i nieprzewidziane zatłoczenie lub zatory spowodowane częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem pojazdów. Podczas gdy PTV Epics określa najlepsze opcje sterowania dla pojedynczych węzłów, PTV Balance uwzględnia całą sieć drogową, tworząc dynamiczne „zielone fale”, które ograniczają czas oczekiwania i jazdy, emisje oraz hałas.

   Dowiedz się więcej 

  • Symuluj i oceniaj alternatywne scenariusze, aby zidentyfikować najlepsze środki zaradcze

   Oprogramowanie do zarządzania ruchem i wspierania decyzji PTV Optima wykorzystuje zdefiniowane przez użytkownika wskaźniki wydajnościowe, aby mierzyć skuteczność różnych strategii. Formułuj strategie interwencyjne w trybie offline, na przykład w PTV Visum, i oceniaj je w środowisku PTV Optima z uwzględnieniem bieżących warunków drogowych, zanim wprowadzisz w je życie. 

   Dowiedz się więcej 

  • Zintegruj zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym z istniejącą architekturą systemu

   Obsługa interfejsów branżowych oraz łatwy w programowaniu interfejs API pozwala na bezproblemową i elastyczną integrację rozwiązania z inteligentnymi systemami zarządzania ruchem. Traffic Supervisor – graficzny interfejs PTV Optima – oferuje intuicyjną obsługę oraz możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika. Zaprojektowano go tak, aby optymalnie wspierał operatorów w codziennej pracy, konsolidując wszystkie informacje na jednym ekranie, który pozwala zarządzać skomplikowanymi zdarzeniami w skali całej sieci drogowej – wydajnie i efektywnie.

   Dowiedz się więcej