• Koordynuj sygnalizację świetlną między wieloma węzłami i na pojedynczych skrzyżowaniach

    PTV Optima doskonale uzupełnia rozwiązania PTV Epics i PTV Balance, zwiększając ich potencjał i poprawiając przepływ ruchu w mieście. Aby zarządzać ruchem prywatnym lub traktować priorytetowo transport publiczny, za pomocą PTC Epics możesz optymalizować „zielone fale” na pojedynczych skrzyżowaniach w celu ograniczenia czasu oczekiwania i jazdy, emisji oraz hałasu. Możesz też użyć opartego na modelu, adaptującego się do ruchu sterowania całą siecią drogową oferowanego przez PTV Balance. W połączeniu z PTV Optima rozwiązanie to jest odporne nawet na awarie detektorów.

  • Oparte na modelu, lokalne sterowanie sygnalizacją drogową za pomocą PTV Epics

    PTV Epics to idealny, adaptacyjny instrument kontrolny, który zapobiega częstemu zatrzymywaniu się i ruszaniu pojazdów, zapewniając płynność ruchu. Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o pojedynczych węzłach analizuje lokalne warunki drogowe i ustala najlepsze opcje sterowania w zależności od bieżącej sytuacji. Oparty na modelu system sterowania decyduje w ciągu kilku sekund, kiedy należy pominąć, skrócić lub wydłużyć fazę albo czy operatorzy ruchu powinni zmienić sekwencję faz. PTV Epics umożliwia też priorytetowe traktowanie transportu publicznego i działa bezpośrednio w jednostce kontrolnej. 

  • Profesjonalne sterowanie sygnalizacją w całej sieci za pomocą PTV Balance

    Zarządzaj sygnalizacją świetlną w wielu węzłach za pomocą PTV Balance i koordynuj nawet 50 skrzyżowań, aby stworzyć „zielone fale” oraz zmniejszyć liczbę postojów. Oparte na modelu narzędzie do sterowania siecią drogową co pięć minut optymalizuje programy sygnalizacyjne w reakcji na bieżące natężenia ruchu.

    Głównym elementem PTV Balance jest model transportowy czasu rzeczywistego, który na poziomie makroskopowym wykorzystuje dane z detektorów w celu określenia natężenia ruchu na poszczególnych trasach i drogach pobocznych. Zintegrowany model mezoskopowy następnie ocenia różne opcje sterowania sygnalizacją i przesyła optymalny ramowy plan sygnalizacji do lokalnych urządzeń kontrolnych.