• Spójna analiza stanu ruchu w sieci drogowej

  PTV Optima zapewnia operatorom w centrum zarządzania ruchem szczegółowy obraz sytuacji w sieci drogowej, umożliwiając aktywne zarządzanie transportem bez zatłoczenia i zatorów – od jednego korytarza ruchu do całej sieci drogowej wielkiej metropolii. Wykorzystaj dane FCD (Floating Car Data) od takich dostawców jak Inrix, TomTom i Here, automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ANPR), informacje z detektorów, wiadomości o wypadkach i placach budowy – PTV Optima łączy się z nieograniczoną liczbą źródeł danych. Mechanizm przetwarzania danych nieustannie porównuje, scala i weryfikuje bieżące dane z terenu, aby tworzyć spójne analizy przepustowości całej sieci drogowej.

 • Symuluj ruch za pomocą dynamicznego modelowania

  Rozwiązanie smart city łączy dane czasu rzeczywistego z podejściem opartym na modelu, aby regulować przepustowość, szybkość i natężenie w modelu sieci stworzonym w oprogramowaniu do planowania ruchu, PTV Visum. Wykorzystując macierze popytu, PTV Visum modeluje usługi transportowe oraz zapotrzebowanie na podróże. Techniki dynamicznego przypisywania obliczają zależne od czasu przepływy ruchu w Twojej sieci. Następnie PTV Optima łączy wyniki modelowania z nieustannie aktualizowanymi, rzeczywistymi danymi, aby zapewnić precyzyjną analizę przepustowości ruchu.

 • Weryfikowanie i scalanie danych czasu rzeczywistego

  Podejście to eliminuje błędy spowodowane małym rozmiarem próby albo danymi czasu rzeczywistego, które sugerują zator drogowy z powodu błędnej interpretacji danych z telefonów komórkowych w zaparkowanych samochodach. Jeden samochód dostawczy, który zatrzymuje się w celu doręczenia paczki, może zostać omyłkowo uznany za oznakę narastającego zatoru. Jednak poprzez scalanie i weryfikowanie różnych źródeł danych PTV Optima zawsze zapewnia dokładną, bieżącą analizę zmiennych warunków w Twojej sieci drogowej.

 • Uzupełnianie brakujących danych

  Nawet kiedy nie dysponujesz żadnymi danymi na temat pewnej drogi albo odcinka, na którym nie zainstalowano detektorów, PTV Optima potrafi dostarczyć wiarygodne i precyzyjne oszacowanie. Łącząc podejście statystyczne oparte na historycznych wzorcach ruchu z zaawansowanymi symulacjami w PTV Visum, operatorzy ruchu zawsze znają bieżące natężenie ruchu i mają kontrolę nad jego przepływem, szybkością i zatorami oraz poziomami emisji.