• Porównuj alternatywne scenariusze zarządzania ruchem i szybko reaguj na zdarzenia

    Sygnalizacja świetlna, wykorzystanie pasa awaryjnego, znaki zmiennej treści na drogach oraz informacje o ruchu drogowym w radiu i internecie to typowe narzędzia do ograniczania zatorów. Aby optymalnie stosować je w terenie, trzeba najpierw przetestować je w wirtualnym środowisku. Centra zarządzania ruchem, które używają PTV Optima, są przygotowane na każdą ewentualność, niezależnie od natury zdarzenia – zarówno jeśli chodzi o planowe, okresowe zmiany w sieci drogowej, jak i o nieprzewidziane incydenty.

    PTV Optima pozwala operatorom symulować i oceniać różne strategie łagodzenia problemów w środowisku wirtualnym, na przykład w PTV Visum, przed podjęciem właściwych działań strategicznych. Aby kierować ruch z dala od incydentów w skali całej sieci, model przeprowadza równolegle różne symulacje, na przykład bada różne opcje synchronizowania sygnalizacji świetlnej, aby przewidzieć, która będzie najskuteczniejsza, oraz oszacować wpływ różnych środków wymuszających zmianę trasy.

  • Oceniaj i testuj różne scenariusze ruchu przed wdrożeniem ich w terenie

    W razie wypadku PTV Optima wykrywa narastający ruch i nie tylko natychmiast prognozuje prawdopodobne skutki, ale jednocześnie bada możliwe scenariusze, aby je złagodzić. Oprogramowanie do zarządzania ruchem oblicza wyniki różnych scenariuszy ruchu oraz szybko i obiektywnie porównuje ich skuteczność. Testowanie różnych scenariuszy za pomocą symulacji zajmuje tylko kilka chwil, a wyniki dają podstawę do rzetelnej decyzji – bez względu na to, jak stresująca jest atmosfera w centrum zarządzania ruchem. Optima PTV sprawia, że operatorzy ruchu są dobrze przygotowani do zainicjowania najskuteczniejszych działań w ich sieci.

  • Wybierz najlepszą strategię zarządzania ruchem opartą na Twoich własnych wskaźnikach wydajności

    W zarządzaniu ruchem nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które pozwoliłoby ograniczyć zatory. Każde miasto ma inne cele związane z zarządzaniem ruchem. Aby porównywać alternatywne złożone strategie na podstawie Twoich własnych czynników sukcesu, możesz dostosować dostępne środki do polityki miasta. PTV Optima następnie odpowiednio oceni i porówna symulacje ruchu drogowego. Zarówno jeśli chodzi o zminimalizowanie czasu lub odległości podróży w celu uniknięcia objazdów, jak i o zmniejszenie prędkości pojazdów czy też o ograniczenie emisji, PTV Optima pomaga osiągnąć miejskie cele w zakresie mobilności.