• Stwórz strategie priorytetowego traktowania transportu publicznego, dozowania ruchu i wykorzystania pasów zarządzanych, które pozwolą wykorzystać pełen potencjał sieci drogowej

  Opracowanie różnych planów reakcji na różne zdarzenia pomaga operatorom lepiej oceniać sytuację i podejmować właściwe kroki zaradcze. Ponieważ wiele miast traktuje priorytetowo transport publiczny, aby zwiększyć jego atrakcyjność i efektywność kosztową, ważne jest dokładne symulowanie interakcji między różnymi pojazdami i pieszymi w systemie multimodalnym.

  Zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie incydentami, operatorzy korzystają na mikrosymulacji ruchu w czasie rzeczywistym, która zapewnia szczegółową reprezentację sieci drogowej na potrzeby testowania różnych strategii. Jak tymczasowa zmiana lub zawieszenie priorytetów dla miejskiego transportu publicznego wpływa na przepływ ruchu? Czy warto chwilowo zwiększyć przepustowość w pobliżu miejsca wypadku lub placu budowy? Precyzyjne symulacje ruchu w czasie rzeczywistym o najwyższym stopniu szczegółowości pomagają operatorom przeanalizować sytuację z uwzględnieniem różnych scenariuszy i ich wpływu na sieć. Mikrosymulacja to profesjonalne narzędzie, które pozwala zbadać skuteczność różnych środków zaradczych w czasie rzeczywistym.

 • Sprawdź, jak różne scenariusze dozowania ruchu wpływają na przepustowość ruchu, za pomocą mikrosymulacji ruchu w czasie rzeczywistym

  Sygnalizacja „stój-jedź” pozwala operatorom kontrolować liczbę samochodów wjeżdżających na drogę, aby zwiększyć przepustowość korytarzy drogowych. Zarówno jedno-, jak i wielopasmowe dozowanie ruchu jest efektywnym narzędziem, które zwiększa stabilność systemu transportowego poprzez zmniejszenie ryzyka zatorów i kolizji. Prawidłowe konfiguracje dozowania ruchu optymalizują przepływ ruchu, skracają ogólny czas podróży i zwiększają bezpieczeństwo na drodze.

  Kiedy dojdzie do incydentu i pojazdy zaczynają zatykać drogę, zmiana konfiguracji dozowania jest skuteczną metodą poprawienia przepływu ruchu. Za pomocą aplikacji do mikrosymulacji w PTV Optima operatorzy mogą testować różne konfiguracje w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie odwzorowuje interakcję między poszczególnymi pojazdami, żeby operatorzy dokładnie wiedzieli, jak różne programy dozowania ruchu wpływają na wzorce przepływów w sieci drogowej. Mogą szybko określić, który najefektywniej złagodzi zatory, a nawet im zapobiegnie. Mikroskopowa symulacja ruchu w czasie rzeczywistym oferuje szczegółową reprezentację infrastruktury i jest kluczem do skutecznego zarządzania incydentami.

 • Symuluj plany priorytetowego traktowania transportu publicznego w czasie rzeczywistym i z najwyższym poziomem szczegółowości

  W środowisku mikrosymulacji operatorzy modelują i testują skuteczność różnych scenariuszy zapobiegania zatorom, w tym strategie zmiany tras, które wpływają na plan priorytetowego traktowania transportu publicznego. W zależności od tego, w którym miejscu sieci incydent spowodował zator, wyregulowanie, a nawet tymczasowe zawieszenie priorytetów dla transportu publicznego lub ruchu pieszego może być konieczne, aby skierować ruch z dala od „wąskich gardeł”. Mikrosymulacja ruchu pozwala ocenić w czasie rzeczywistym efektywność różnych strategii, aby poprawić płynność ruchu i zwiększyć ogólną przepustowość sieci.

 • Użyj symulacji mikroskopowej, aby poprawić strategię wykorzystania pasów zarządzanych

  Wiele miast korzysta z systemu pasów zarządzanych, aby regulować natężenie ruchu i optymalizować przepustowość. Systemy takie wdraża się również w celu zmiany zachowań, na przykład zachęcenia do podróżowania w więcej osób w jednym pojeździe. Aby operatorzy mogli reagować na zmienne warunki drogowe oraz elastycznie i efektywnie regulować system pasów zarządzanych, mikroskopowa symulacja PTV Optima pozwala im testować oraz porównywać różne strategie w czasie rzeczywistym. Dzięki szczegółowej reprezentacji poszczególnych pojazdów i ich interakcji symulacja pomaga ocenić różne środki zaradcze i wspiera operatorów w reagowaniu na incydenty. Na podstawie mikrosymulacji ruchu PTV Optima operatorzy efektywnie zarządzają zatorami, zapewniają przewidywalny czas podróży oraz utrzymują bezpieczeństwo na drodze.