• Prognozuj i wykrywaj zdarzenia drogowe w perspektywie 60 minut

    Inicjowanie właściwej strategii zaradczej oraz jak najszybsze rozpowszechnianie informacji o zdarzeniach wśród użytkowników dróg to klucz to efektywnego zarządzania ruchem. Dokładne prognozy przepływów ruchu w sieci drogowej są podstawą do ograniczenia zatorów, a tym samym czasu jazdy i szkodliwych emisji. PTV Optima umożliwia operatorom ruchu przewidywanie przyszłych warunków drogowych w horyzoncie 5, 10 lub 30 minut, a nawet godziny, co dotyczy zarówno planowanych, jak i nieoczekiwanych zdarzeń. Nasze rozwiązanie czasu rzeczywistego jest narzędziem do aktywnego zarządzania transportem, które zastępuje spekulacje wiarygodnymi prognozami ruchu.

  • Moduł Public Transport ETA: dokładne prognozy dla każdej linii w sieci transportu publicznego

    Za pomocą modułu Public Transport Estimated Time of Arrival (ETA) menedżerowie transportu publicznego mogą zagwarantować, że pasażerowie nie będą już musieli się martwić o opóźnienia i połączenia, na które nie zdążyli się przesiąść. Moduł ETA można zintegrować z centrum kontroli transportu publicznego, aby dostarczać pasażerom bardziej wiarygodnych informacji – na podstawie prognoz ruchu PTV Optima – oraz minimalizować czas oczekiwania przesiadających się podróżnych. Wykorzystując dane czasu rzeczywistego oraz dokładne prognozy, moduł pozwala zarządom transportu publicznego podejmować skomplikowane decyzje, nawet w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń drogowych, z uwzględnieniem wypadków, zamkniętych przystanków oraz zakłóceń usług.

    Podczas gdy wiele obecnych rozwiązań do obliczania szacowanych czasów przyjazdu w usługach transportu publicznego opiera się na danych historycznych i statystycznych, moduł Public Transport ETA rozwiązania PTV Optima używa danych czasu rzeczywistego oraz uwzględnia prognozy ruchu pojazdów prywatnych. Prognoza obejmuje m.in. bieżące opóźnienia dla każdej linii i przystanku, średnie opóźnienie na każdy przejazd i linię, a także maksymalne opóźnienie linii. Masz pełną kontrolę nad systemem transportu publicznego i możesz dostarczać pasażerom aktualnych informacji dzięki niezawodnym obliczeniom szacowanego czasu przyjazdu. Z modułem ETA rozwiązania PTV Optima kontrolujesz każdą linię systemu transportu publicznego, dysponując położeniem wszystkich autobusów, tramwajów i pociągów metra w formacie GTFS.

  • HyperPath: mechanizm dynamicznego wyznaczania tras dla miejskich platform informacji o ruchu drogowym

    HyperPath, narzędzie PTV Optima do planowania multimodalnych podróży, oferuje inne funkcje planowania dla każdego środka transportu. Aby zapewnić podróżnym wysoką jakość informacji, HyperPath oblicza czas podróży, szybkość, oraz inne informacje specyficzne dla środka transportu wraz z szeregiem alternatywnych tras dla samochodów osobowych, ciężarówek, rowerzystów i pieszych – zawsze uwzględniając bieżące i przyszłe warunki w sieci drogowej. Mechanizm dynamicznego wyznaczania tras określa nawet wpływ środowiskowy możliwych tras i środków transportu. Narzędzie HyperPath, które bazuje na niezawodnych i precyzyjnych prognozach ruchu PTV Optima, można zintegrować z konsolą do zarządzania ruchem, miejskimi aplikacjami do planowania podróży oraz portalami informacji drogowych.